Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Ogłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia  II otwartego konkursu  ofert  na  realizację  zadania publicznego  z  zakresu  kultury

SZKOLENIA US OLKUSZ UL. BUDOWLANYCH 2

 

12.06.2017 r.-16.06.2017 r.

 

LP

TEMAT SZKOLENIA

DATA SZKOLENIA

MIEJSCE SZKOLENIA

1

Sankcje w ustawie VAT obowiązujące od 01.01.2017 r.

12.06.2017 godz. 9.00

Pokój 406

2

Prawa i obowiązki podatnika w toku kontroli podatkowej.

13.06.2017 godz. 9.00

Pokój 406

3

Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5-lat od nabycia.

14.06.2017 godz. 10.00

Pokój 104

 

SZKOLENIA US OLKUSZ UL. BUDOWLANYCH 2

 

05.06.2017 r.-09.06.2017 r.

 

LP

TEMAT SZKOLENIA

DATA SZKOLENIA

MIEJSCE SZKOLENIA

1

Zaniechanie ukarania sprawcy, który złożył korektę deklaracji

05.06.2017 godz. 9.00

Pokój 312

2

Wszczęcie egzekucji administracyjnej oraz jej przebieg

06.06.2017 godz. 9.00

Pokój 411

3

Obowiązki wspólników spółek osobowych i członków zarządu spółek kapitałowych w kontekście orzekania o odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania tych spółek

07.06.2017 godz. 9.00

Pokój 206

4

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego

08.06.2017 godz. 9.00

Pokój 411

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olkusz w południowej części gminy, dla terenów położonych w obszarze II – „wiejskim”, w strefach polityki przestrzennej opisanych jako: - II - G – Zawada i II – H – Gorenice wraz z obszarem III – „leśnym”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Informacja o porządku obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 30 maja 2017 r.

Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty w dniu 29 maja 2017 r.