Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Informujemy że, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Olkuszu ul. Partyzantów 5, nie będzie czynny w dniach 24 i 31 grudnia.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o przedłużeniu terminu składania uwag do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olkusz – zmiana nr 21

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Nad Białą Przemszą" ogłasza ponowny nabór na wolne stanowisko: SPECJALISTA(ka) ds. NABORÓW I PROJEKTÓW

W związku z awarią wagi w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Olkuszu przy ul. Partyzantów 5 nie będą przyjmowane odpady gabarytowe i gruz.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że od godz. 09.00  dnia 14.12. br. do godz.14.00 dnia 14.12. br., prognozuje się wystąpienie miejscami słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź.

PROGRAM  POSIEDZENIA

 

Komisji Oświaty w dniu 15 grudnia 2016 roku – godz. 17.30