Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega , że od godz. 12.00 dnia 26.07.2016 do godz. 22.00 dnia 26.07.2016 na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 40 mm, oraz porywami wiatru do 70 km / h . Lokalnie grad. W związku z powyższym proszę o podjecie odpowiednich działań ostrzegawczych i zapobiegawczych oraz poinformowanie odpowiednich jednostek i służb. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę na bieżąco informować zgodnie z obowiązującymi procedurami PCZK.

Dyżurny PCZK
Lucyna ZYNTEK

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu informuje, że z powodu awarii sieci wodociągowej w Zimnodole nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców miejscowości ZIMNODÓŁ w dniu 22.07.2016 r. od godz. 9:00 do godz. 14:00. Po uruchomieniu sieci wodociągowej może wystąpić podwyższona barwa wody.

PWiK sp. z o.o. w Olkuszu informuje, że z powodu awarii sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Zimnodół w dniu 19.07.2016 r. od godz. 9:00 do godz. 14:00. Po uruchomieniu sieci może wystąpić podwyższona barwa wody.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje o zamknięciu rynku dla ruchu samochodowego od godziny 20:00 w dniu 20.07.2016 do godziny 20:00 w dniu 21.07.2016 w związku z organizacją imprez towarzyszących Światowym Dniom Młodzieży.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że od godz. 21:00 dnia 13.07.2016 r. do godz. 18:00 dnia 14.07.2916 r. prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów od 50 mm do 65 mm, lokalnie do 80 mm.

PWiK sp. z o.o. w Olkuszu zawiadamia, że w związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców miejscowości: Olkusz część ul. Wiejskiej i ul. Nowowiejskiej w dniu 18.07.2016 od godz. 10:00 do godz. 15:00. Po uruchomieniu sieci wodociągowej może wystąpić podwyższona barwa wody.

PWiK sp. z o.o. w Olkuszu zawiadamia, że w związku z awarią na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Rabsztyn od nr. 26 do nr. 40 w dniu 15.07.2016 od godz. 12:00 do godz. 16:00 oraz dla odbiorców Olkusza - część ul. Al. 1000 Lecia i ul. Strzelców Olkuskich w dniu 15.07.2016 od godz. 12:00 do godz. 20:00. Po uruchomieniu sieci może wystąpić podwyższona barwa wody.