Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 26 września do 5 października 2016 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że od dnia 26 września br. rozpoczną się prace budowlane polegające na przebudowie dróg gminnych w ulicach:

  • Sosnowej na odcinku od ul. Tuwima do ul. Jana Pawła II;
  • Reja od bloku nr 1 do bloku nr 3.

W związku z powyższym należy spodziewać się utrudnień w ruchu.

Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby zminimalizować uciążliwości dla kierowców.

Zgodnie z decyzją Starosty Olkuskiego /pismo ZD-2/661/PS/G/6/16 z dnia 8.07.2016 r./ z dniem 19.09.2016 r. zostanie wprowadzona stała organizacja ruchu w ramach zadana Budżetu Obywatelskiego pn. "Srebrne Miasto przyjazne rowerzystom - Rowerowy Olkusz".

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” rozpoczyna przygotowania do pozyskania zewnętrznych środków finansowych na kolejną inwestycję proekologiczną – instalację na obiektach prywatnych ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła, a co za tym idzie umożliwienia mieszkańcom znacznego obniżenia rachunków za prąd i ciepło przy jednoczesnej ochronie środowiska