Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Informacja o planowanym połówkowym zamknięciu w dniu 30 marca 2022 r. ok. godz. 7.00 jezdni DW791 (w relacji Trzebinia-Olkusz) w km ~0+830 – 0+960

Informacja o dodatkowych dyżurach dla obywateli Ukrainy dot. świadczenia 500+ na terenie powiatu olkuskiego

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu zawiadamia o przerwach i zakłóceniach w dostawie wody dla odbiorców miejscowości: część Sieniczna (lewa strona), Zagaje, Wiśliczka, część Kosmolowa (do nr 153 od Olkusza prawa i lewa strona), Olewin, w dniu 29.03.2022 r. od godz. 7.30 do godz. 15.00.

Prośba Kierownika USC w Olkuszu o zgłaszanie do dnia 29 kwietnia 2022 roku, do Urzędu Stanu Cywilnego w Olkuszu Jubileuszu 50-lecia Pożycia Małżeńskiego

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury pn.„Utrzymanie i popularyzacja muzeów w Olkuszu”