Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 229 w dniach od 21.10.2016 r. do 11.11.2016 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olkuszu zaprasza na bezpłatne szkolenie „Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od ich nabycia”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” zaprasza 19 października na spotkanie informacyjno- konsultacyjne na temat zasad oceniania i wyboru operacji w ramach organizowanych przez LGD naborów.

Informacja dla właścicieli lasów i rolników o prowadzonej w dniach 17.10.2016r. - 22.10.2016r. w lasach całego kraju inwentaryzacji dzików

PWiK sp. z o.o. w Olkuszu informuje, że z powodu awarii sieci wodociągowej w dniu 12.10.2016 w godz. 8:00-13:00 wystąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Kosmolów - prawa strona od budynku remizy do końca.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, art 78.2 otrzymuje następujące brzmienie: "Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2016 r., wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2017 r."

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje o trwających pracach budowlanych polegających na przebudowie ciągów pieszo-jezdnych w ul. Górniczej blok 32-32b.

W związku z powyższym należy spodziewać się utrudnień w ruchu w obrębie ulic Mickiewicza oraz Górniczej.

Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby zminimalizować uciążliwości dla kierowców.