Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu dla odbiorców wody w gminach Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze.

Komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu w sprawie jakości wody wydany w związku z rozpowszechnianymi nieprawdziwymi informacjami o złej jakości wody pitnej, dostarczanej przez Przedsiębiorstwo do Mieszkańców gmin Olkusz, Bolesław, Bukowno i Klucze.

Ostrzeżenie Służby Celnej dot. nabywania wszelkich wyrobów zawierających alkohol, pochodzących z niewiadomych źródeł, szczególnie oferowanych do sprzedaży na miejskich bazarach i targowiskach oraz w innych miejscach niż legalne placówki handlowe.