Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 6 MW” w Zimnodole na działkach nr 485 i 486.

PWiK sp. z o.o. informuje, że ul. Sosnowa w Olkuszu na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Tuwima będzie zamknięta (brak przejazdu) w dniach 29-30.08.2016 w godz. od 6:00 do 20:00.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedli Południowych Olkusza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz przyjętego Uchwałą Nr XXXIV/279/97 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 lutego 1997r., z późniejszymi zmianami wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – zmiana nr 22.

Komunikaty ARRiMR skierowane do rolników

W związku z odbywającym się Festiwalem Funduszy Europejskich informujemy o planowanych utrudnieniach w ruchu:

- piątek 19.08.2016 od godzin popołudniowych, sobota 20.08.2016: częściowe ograniczenie ruchu w rynku - możliwy wjazd ul. Żuradzką oraz wyjazd ul. Floriańską (wyłącznie), ograniczenie możliwości parkowania pojazdów,

- niedziela 21.08.2016: całkowite wyłączenie rynku z ruchu oraz zakaz parkowania,

- poniedziałek 22.08.2016: możliwe utrudnienia w ruchu, ograniczenie możliwości parkowania pojazdów.