Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Olkuszu zawiadamia, że w związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców miejscowości: Olkusz część ul. Nullo i ul. Olewińska w dniu 8.07.2016 od godz. 7:00 do godz. 15:00. Po uruchomieniu sieci wodociągowej może wystąpić podwyższona barwa wody.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Olkuszu ul. Kluczewska 4 informuje, że z powodu uszkodzenia sieci wodociągowej przez Wykonawcę układającego kabel energetyczny w Olkuszu w ul. Dworskiej, wystąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców: Olkusza ul. Skłodowskiej od nr 18 do końca (Osiedle Dworska, bloki przy sklepie „Biedronka”), Al. 1000 – lecia (lewa strona w kierunku drogi E-94)  w dniu 07.07.2016 r. od godz. 13:00 do godz. 21:00. Po uruchomieniu sieci wodociągowej może wystąpić podwyższona barwa wody.

Ministerstwo Środowiska informuje, że na terenie całego kraju w lasach wszystkich kategorii własności w latach 2016-2020 będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów.

Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz. U. z 2016r. poz. 224 z późn. zm./ - Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w 2016r. na terenie Miasta i Gminy Olkusz obowiązuje całkowity zakaz uprawy maku i konopi włóknistych.

Urząd Miasta i Gminy Olkusz informuje, że zgodnie z decyzją Starosty Olkuskiego pismo ZD-2/661/PS/G/3/16 z dnia 27.06.2016 r. z dniem 12.07.2016 r. zostanie wprowadzona stała organizacja ruchu w obrębie Olkuskiej Starówki.

PWIK Sp. z o.o. informuje, że w dniu 07.07.2016 r. w godz. 7.00-15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Zederman.

W ślad za pismem Urzędu Statystycznego w Krakowie oraz Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie - Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w dniach od 1 czerwca do 29 lipca 2016r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych.