Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu zawiadamia, że w związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej mogą nastąpić przerwy w dostawie wody dla odbiorców miejscowości: część Sieniczna, część Osieka, Zederman i Kogutek w dniu 05.07.2016 r. od godz. 7.00 do godz. 17.00. Po uruchomieniu sieci wodociągowej może wystąpić podwyższona barwa wody.

Informacja o dotacja z WFOŚiGW w Krakowie na realizację zadania: „Profilaktyka zdrowotna uczniów szkół podstawowych w 2016 roku”

Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu wprowadza od 1 lipca do 31 sierpnia 2016 roku promocyjną cenę biletu w wysokości 1 zł dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Promocja obowiązuje na obszarze jednej jednostki administracyjnej (przy czym miasto Bukowno i gmina Bolesław stanowią 1 jednostkę).

Podstawą do skorzystania ze zniżki jest ważna legitymacja szkolna.

PWiK sp. z o.o. zawiadamia, że w związku z pracami awaryjnymi na sieci wodociągowej nastąpią zakłócenia w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Olkusz: ul. Pomorska, ul. Stary Olkusz i ul. Gwarków w dniu 24.06.2016 r. od godz. 5:00 do godz. 8:00. Po uruchomieniu sieci wodociągowej może wystąpić podwyższona barwa wody.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Remont gazociągu relacji Zederman-Tworzeń o długości ok. 600 m w Olkuszu w zakresie budowy gazociągu DN MOP 5,5 MPa”.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 229 w dniach od 24.06.2016 r. do 15.07.2016 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.