Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),

z a w i a d a m i a m

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, ul. Karola Wojtyły 106, 32-086 Batowice, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację, przebudowę i wykonanie rowów drogowych wraz z istniejącymi przepustami pod zjazdami, wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej oraz na odprowadzanie nimi wód opadowych lub roztopowych pochodzących z odwodnienia drogi powiatowej nr 1082K, do rowów drogowych, w miejscowościach Czubrowice i Racławice, gmina Jerzmanowice-Przeginia oraz miejscowości Zawada, gmina Olkusz.

Dokumentacja w sprawie znajduje się do wglądu dla stron postępowania w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Krakowie, ul. Morawskiego 5, pok. 106 – w godzinach 8:00-14:00, tel. 12 62 90 674, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Sprawę prowadzi Piotr Solak.

                Dopuszcza się możliwość osobistego zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do wniosku i przedłożonych dokumentów jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (daty i godziny) z pracownikiem prowadzącym sprawę.

                Ewentualne wnioski i uwagi do sprawy można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

Niniejsze zawiadomienie dotyczy właścicieli następujących działek zlokalizowanych w miejscowości:

Czubrowice: 747/1, 750, 763/1, 763/2, 767, 771, 773/1, 778, 791, 795, 799, 803, 806, 809, 814, 820, 825, 829/2, 830, 834, 835, 838/2, 839, 840, 875, 878/2, 911, 1284 obręb 0001.

Racławice: 345/2, 345/3, 345/4, 346, 347, 349/1, 350, 2150, 2151/1 obręb 0006.

Zawada: 360, 400 obręb 0017.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego:

  • 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
  • 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

W związku z licznymi pytaniami Mieszkańców o dodatek węglowy uprzejmie informujemy, że do chwili obecnej nie została przyjęta ustawa regulująca warunki wypłaty dodatku węglowego. Z chwilą wejścia w życie w/w ustawy wnioski o przyznanie i wypłatę dodatku węglowego będzie można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej, al. 1000-lecia 15.

Uprzejmie informujemy, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) podpisał Zarządzenia:

 nr 234 z dnia 31 lipca 2022 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ,

nr 233 z dnia 31 lipca 2022 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenia obowiązują od dnia 01 sierpnia 2022 roku, od godz. 00:00, do dnia 31 sierpnia 2022 roku do godz. 23:59.

 

Zarządzenie PRM nr 234 stopień BRAVO

Zarządzenie PRM nr 233_stopień CHARLIE

AGROPROMOCJA jest największą w Małopolsce cykliczną, plenerową wystawą rolniczą, którą odwiedza około 30-40 tys. osób. Po 2 latach przerwy, spowodowanej pandemią, powraca w jubileuszowym wydaniu i nowej lokalizacji!

Więcej informacji tutaj.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4, zawiadamia, że w związku z pracami awaryjnymi na sieci wodociągowej nastąpią przerwy i zakłócenia w dostawie wody dla odbiorców miejscowości: Olkusz część ul. Długa (od nr 18a do nr 191), ul. Biała, ul. Zacisze, ul. Kołłątaja, i ul. Mieszka 1,

w dniu 02.08.2022 r. od godz. 6.30 do godz. 14.00.

Po uruchomieniu sieci wodociągowej może wystąpić podwyższona barwa wody.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu informuje, że w związku z przeglądem technicznym Miejskiego Systemu Ostrzegania i Alarmowania w dniu 01.08.2022 w godzinach 11.00 - 15.00 może wystąpić krótkotrwałe uruchomienie niektórych syren alarmowych.