Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi pn. „Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje, że Gmina Olkusz podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę na dotację celową z budżetu państwa (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

Informacja Tauron Ciepło o zakłóceniach w dostawie energii cieplnej na ul. Jana Kochanowskiego od dnia 16.03.2022 godz. 07:30 do dnia 16.03.2022 godz. 12:00