Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Obwieszczenie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej na działkach nr ew. 776/43, 776/44 i 864/5 w Olkuszu, przy ul. Głowackiego 21”.

Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: główny specjalista Wydziału Drogowo-Inwestycyjnego.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Zedermanie i Kogutku  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz dot. wydana decyzji umarzającej postępowanie ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:  „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach Olkusza”

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz dot. wydania decyzji o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 6 MW” w Zimnodole na działkach nr 485 i 486

Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku w zakresie kosztów opracowania ekspertyzy dotyczącej samodzielnego prowadzenia przez Miasto i Gminę Olkusz komunikacji miejskiej.