Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Ogłoszenia o rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej pn. „Centrum Seniora"

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przypomina przedsiębiorcom wykonującym działalność gospodarczą o sprawozdawczości dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami w związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym