Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Informacja o lokalizacji punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Olkusz

Zakończenie wyborów uzupełniających w sołectwach Braciejówka, Zadole Kosmolowskie i Troks

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznej wiadomości „Projektu Planu Urządzenia Lasu”

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: „Prowadzenie Dziennego Domu Senior+ dla 30 osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+”