Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Komunikat dot. wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu zawiadamia, że w związku z pracami awaryjnymi na sieci wodociągowej nastąpią zakłócenia i przerwy w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Żurada część ul. Słonecznej (od nr 57 do nr 194) w dniu 28.04.2022 r. od godz. 7.00 do godz. 15.00

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu zawiadamia, że w związku z pracami awaryjnymi na sieci wodociągowej nastąpią zakłócenia i przerwy w dostawie wody dla odbiorców miejscowości: Olkusz: ul. Skalska bloki od 17 do 24 w dniu 26.04.2022 r. od godz. 9.30 do godz. 13.00.

Harmonogram chemicznego oprysku toru szlakowego na terenie działania sekcji drogowej Sędziszów w roku 2022

Informacja o porządku obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Olkuszu 26 kwietnia 2022 roku, godz. 15:30

Zarządzenia Prezesa Rady  Ministrów w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych