Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

W październiku tego roku Gmina Olkusz ogłosiła konkurs na wykonanie projektu muralu, który miałby zostać wykonany w dziedzińcu Dawnego Starostwa. W przewidzianym terminie do 30 listopada wpłynęło 10 prac. Komisja Konkursowa, działając w oparciu o Regulamin Konkursu, stosunkiem głosów 6 do 3, postanowiła nie przyznać nagrody głównej.

Decyzja Komisji Konkursowej ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

Jednocześnie Komisja Konkursowa, doceniając zaangażowanie uczestników Konkursu, składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które wzięły udział w Konkursie i życzy wielu sukcesów na polu artystycznym.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu ostrzega, że od godz. 2:00 do godz. 15:00 dnia 29.12.br. na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujące gołoledź

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu zawiadamia o przerwach w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Olewin część strefy przemysłowej w dniu 27.12.2021 r. od godz. 7.00 do godz. 15.00.

Informacja o obowiązkowym uzupełniającym szkoleniu w zakresie stosowania środków ochrony roślin (szkolenie chemizacyjne) skierowanym do rolników z Gminy Olkusz

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla miasta Krakowa, miasta Tarnowa, miasta Nowego Sącza, powiatu bocheńskiego, powiatu brzeskiego, powiatu chrzanowskiego, powiatu dąbrowskiego, powiatu gorlickiego, powiatu krakowskiego, powiatu limanowskiego, powiatu miechowskiego, powiatu nowosądeckiego, powiatu nowotarskiego, powiatu olkuskiego, powiatu oświęcimskiego, powiatu proszowickiego, powiatu suskiego, powiatu tarnowskiego, powiatu wadowickiego, powiatu wielickiego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu ostrzega, że od godz. 15:00 dnia 15.12. br. do godz. 04:00 dnia 16.12. br. na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami do 200 m.