Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza do udziału w konsultacjach w zakresie projektu karty dla Działania „Budowanie potencjału partnerów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w obszarach wsparcia EFS+”, która będzie częścią Szczegółowego Opisu Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz dot. kontroli odbioru odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych