Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu zawiadamia o zakłóceniach i przerwach w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Olkusz, część ul. Mazaniec (od sk. ul. Boczna do ronda ul. Żuradzka) w dniu 26.11.2021 r. od godz. 7.30 do godz. 14.00

TERMINARZ NAJBLIŻSZYCH POSIEDZEŃ KOMISJI i SESJI RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU