Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Dziś mija termin na aktywowanie PUE ZUS - od stycznia 2023 r. każdy przedsiębiorca musie mieć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

JURAJSKI OBSZAR TURYSTYCZNY - Współpracuj i korzystaj!

GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA I GMINY W OLKUSZU W DNIU 30.12.2022 r. (PIĄTEK)

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o podjęciu uchwały dot. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz – zmiana nr 25, oraz uchwał dot. planów zagospodarowania przestrzennego dla południowej części Witeradowa, Żurady oraz Podgrabia

2 049 336,00 PLN trafi do Gmin oraz Stowarzyszeń obszaru LGD „Nad Biała Przemszą” w ramach naboru 3/2022- Operacje indywidualne- rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub
kulturalnej