Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje o wykazie praw do nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży  w drodze przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  w drodze bezprzetargowej  na rzecz najemców

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje o wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olkusz przeznaczonej do dzierżawy – nr działki 3617/13

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat z przeznaczeniem pod urządzenie infrastruktury technicznej

Wykaz nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, przeznaczonej  do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, stanowiącej własność Gminy Olkusz - działki  3351/1 i 3351/3