Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 308 w dniach od 28.07.2023r. do 17.08.2023r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

 

- działki nr ew. gr. 3376, 3657/10 obręb Olkusz w celu umieszczenia w nich urządzeń infrastruktury technicznej: sieć wodociągowa,

- działka nr ew. gr. 381/2 obręb Zederman w celu umieszczenia w niej urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz elektroenergetyczna.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo-Inwestycyjnym w godz. 800-1600 (pn), 700-1500 (wt - pt) - pok. nr 308 lub pod numerem telefonu 32 626-01-58. 

Informacja o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 308 w dniach od 07.07.2023r. do 27.07.2023r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Rynek 1
ogłasza VI przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Olkuszu w pobliżu ul. Rabsztyńskiej.

Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Olkusz, położonej w Olkuszu przy ul. Przemysłowej, przeznaczonej do sprzedaży bez przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń (przy wejściu głównym do budynku), na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 21 dni tj. od dnia 07.07.2023r. do dnia 28.07.2023r. opublikowany zostanie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia:

 

Wykaz nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Olkusz, położonej w Olkuszu przy ul. Strzelców Olkuskich przeznaczonej do sprzedaży bez przetargu