Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Olkusz, położonej w Olkuszu przy ul. Zielonej, przeznaczonej do sprzedaży bez przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Informacja o wyniku V przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż  spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. Hetmańskiej w Katowicach

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  w drodze bezprzetargowej  na rzecz najemców

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olkusz i pozostającej w jej władaniu na zasadach samoistnego posiadania przeznaczonej do dzierżawy

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje o wykazie praw do nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży  w drodze przetargu