Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

W ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS”, Gmina Olkusz pozyskała z budżetu Województwa Małopolskiego pomoc finansową w postaci dotacji celowej w wysokości 124 660,00 zł (na podstawie umowy zawartej w dniu 26.11.2021 r.). Środki te przeznaczono na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego przyszkolnego w miejscowości Witeradów, Gmina Olkusz”, którego łączna wartość wyniosła 453 628,74 zł.

W ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS”, Gmina Olkusz pozyskała z budżetu Województwa Małopolskiego pomoc finansową w postaci dotacji celowej w wysokości 69 090,00 zł  (na podstawie umowy zawartej w dniu 26.11.2021 r.). Środki te przeznaczono na zadanie „Przebudowa i rozbudowa istniejącego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Sieniczno, Gmina Olkusz”, którego łączna wartość wyniosła 169 000,00 zł.

W związku z realizacją zaleceń, dotyczących zachowania bezpieczeństwa w czasie trwającej pandemii koronawirusa, od 25 stycznia 2022 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu obsługa Mieszkańców będzie odbywać się wyłącznie na parterze budynku w specjalnie wyznaczonych strefach dostępu.

17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym.

Aktywne zabawy sportowe, ciekawe warsztaty plastyczne i muzealne, a także zimowe zabawy z książką i warsztaty projektowania

Nowy rok przywitało 46291 mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz.

Każdy wie, że prawdziwe skarby kryją się pod ziemią. Aby się o tym przekonać, warto przyjechać do Olkusza – miasta położonego w sercu Jury Krakowsko – Częstochowskiej

77 lat temu, 20 stycznia 1945 roku, Olkusz opuściły ostatnie oddziały armii niemieckiej

Projekt „Cyfrowa Gmina” nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Wartość projektu: 1 049 513,58

Kwota dofinansowania: 1 049 513,58

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – podpisaną umowę o dofinansowanie pomiędzy Gminą Olkusz a Centrum Projektów Polska Cyfrowa przekazano do instytucji w dniu 28.12.2021 r.

Dariusz Murawski, dotychczasowy dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu, został nowym zastępcą burmistrza ds. komunalnych w olkuskim Urzędzie Miasta i Gminy. Na tym stanowisku zastąpił – odchodzącą na emeryturę – Jolantę Motyczyńską.

- Serdecznie dziękuję Pani Jolancie Motyczyńskiej za lata bardzo dobrej współpracy, której efekty mogą dostrzec wszyscy mieszkańcy Miasta i Gminy Olkusz w postaci tak wielu zrealizowanych inwestycji. Ostatnie lata były niezwykle wymagające – oddaliśmy do użytku m.in. projekty z Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym Park Czarna Góra i Dolinkę na Os. Młodych, a także Dawne Starostwo z podziemiami oraz zamek w Rabsztynie. Za to zaangażowanie należą się duże słowa uznania – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Za realizację planów inwestycyjnych Gminy Olkusz od 1 stycznia 2022 roku jest odpowiedzialny Dariusz Murawski, od wielu lat związany z olkuskim samorządem. Już teraz w budżecie Gminy Olkusz uwzględniono zadania o wartości kilkudziesięciu milionów złotych. Są to przede wszystkim budowa trybun przy stadionie i budynku wielofunkcyjnego na Czarnej Górze, modernizacja dróg i dalszy rozwój gminnej infrastruktury.

- Zdaję sobie sprawę z tego, jak wiele wyzwań przed nami. Zaplanowane na nadchodzący czas inwestycje to projekty niezwykle ambitne, których realizacja znacznie podniesie jakość życia mieszkańców naszej gminy, a także komfort i dostępność oferty spędzania czasu wolnego. Cieszę się, że mogę brać udział w realizacji tych przedsięwzięć. Bardzo serdecznie dziękuję za zaufanie, którym obdarzył mnie burmistrz Roman Piaśnik – mówi Dariusz Murawski, zastępca burmistrza ds. komunalnych.

Dariusz Murawski

Dariusz Murawski był dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu od 2007 roku. W tym czasie mocno angażował się w rozwój olkuskiej infrastruktury sportowej, dzięki czemu Olkusz otworzył się na wydarzenia sportowe o zasięgu lokalnym oraz ponadlokalnym. W ostatnich latach szczególnie angażował się w realizację projektu rewitalizacji Parku Czarna Góra. W nowej roli będzie odpowiadał przede wszystkim za nadzór nad gminnymi inwestycjami, a także sprawami z zakresu gospodarki mieszkaniowej, nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego, czy pozyskiwania środków zewnętrznych.

Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet  1, Kierunek interwencji  1.1 w ramach NPRCz 2.0.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu uzyskała środki finansowe w wysokości 27030,00 zł. Biblioteka kupiła 1185 egz. nowości wydawniczych (książki drukowane).

W dniu 12 stycznia 2022 roku odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego pt. ”W poszukiwaniu Azbeścika” zorganizowanego przez Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu we współpracy z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Olkuszu.

Informujemy, że w dniu 7.01.2022 r. (tj. piątek) Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu będzie nieczynny.

Urząd Stanu Cywilnego będzie w tym dniu otwarty.