Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Olkuskie podziemia niebawem będą otwarte dla każdego. Ruszyła już sprzedaż biletów na zwiedzanie ekspozycji „Podziemny Olkusz”. Bilety można zakupić poprzez stronę internetową www.podziemnyolkusz.pl/. W ramach promocji, 22 i 23 maja, czyli w weekend historycznego otwarcia podziemi, usługa przewodnicka jest gratis. Aby zaspokoić oczekiwania zwiedzających, w premierowy weekend została także zwiększona ilość wejść. Podziemia będzie można zwiedzać zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym.

Już wkrótce kolekcjonerzy znaczków turystycznych będą mogli wzbogacić swoje zbiory

Dzisiaj obchodzimy 158. rocznicę śmierci płk. Francesco Nullo, który zginął 5 maja 1863 roku w bitwie pod Krzykawką. Dla upamiętnienie włoskiego bohatera przedstawiciele władz miasta zapalili znicze pod jego grobem. Co roku tego dnia przy grobie pułkownika Nullo odbywały się uroczystości patriotyczne z udziałem przedstawicieli organizacji społecznych i młodzieży szkolnej. W tym roku, z racji na stan pandemii, nie jest to możliwe. Ale to nie znaczy, że o Nim nie pamiętamy.

Kwietniowa sesja Rady Miejskiej w Olkuszu przyniosła szereg bardzo dobrych informacji dla mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz. Z inicjatywy burmistrza Romana Piasnika do miejskiego budżetu dopisano nowe zadania inwestycyjne. W efekcie w samym 2021 roku wydatki majątkowe Gminy Olkusz wyniosą 26 mln złotych. Ponadto zaplanowano zwiększenie spłaty zobowiązań w postaci obligacji do 9 mln złotych na koniec 2021 roku, co znacznie poprawi kondycję finansów Srebrnego Miasta.

Zachęcamy podmioty branży turystycznej, czyli m.in. obiekty noclegowe, punkty gastronomiczne, atrakcje turystyczne, a także sklepy lub serwisy rowerowe

Wśród kilkunastu nowych inwestycji, których wprowadzenie do budżetu Gminy Olkusz zaproponował radnym Rady Miejskiej w Olkuszu burmistrz Roman Piaśnik, znalazła się budowa tężni solankowej. Zgoda radnych na tę inicjatywę burmistrza oznacza, że prace, związane z przygotowaniem projektu budowy tężni, rozpoczną się jeszcze w tym roku.

W poniedziałek 10 maja, w Dzień Pracownika Komunalnego, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. zrobiło bardzo miłą niespodziankę mieszkańcom Srebrnego Miasta. W Dolince na Os. Młodych stanęła fontanna, upamiętniająca 65-lecie przedsiębiorstwa. Uroczystego przekazania dokonał Prezes PWiK sp. z o.o. Alfred Szylko. W imieniu mieszkańców za nową atrakcję zrewitalizowanej Dolinki dziękował Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

Zachęcamy do głosowania na projekt filmowy będący dziełem uczniów olkuskich

Aż cztery stowarzyszenia działające na terenie miasta i gminy Olkusz otrzymały wsparcie w ramach

Dzisiaj obchodzimy 76. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Dla upamiętnienie ofiar wojny przedstawiciele władz miasta złożyli kwiaty oraz zapalili znicze pod pomnikiem „Poległym za Ojczyznę i pomordowanym przez faszystów 1939-1945” w olkuskim parku. Co roku tego dnia pod pomnikiem odbywały się uroczystości patriotyczne z udziałem przedstawicieli organizacji społecznych i kombatantów. W tym roku, z racji na stan pandemii, nie jest to możliwe. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy o ofiarach wojny.

Branża usług gastronomicznych bardzo mocno odczuwa kryzys związany z trwającą pandemią koronawirusa.

Informacja o dofinansowaniu ze środków budżetu państwa lub państwowego funduszu celowego: Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Nazwa programu lub funduszu: Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu ter ytorialnego (jst)

Nazwa Projektu: Budowa budynku zaplecza sportowego z trybunami na "Czarnej Górze" w Olkuszu

Wartość dofinansowania: 2.000.000,00 zł

Całkowity koszt inwestycji: 7.036.057,00

Opis projektu i realizowane zadania:

Budowa budynku zaplecza sportowego z trybunami na "Czarnej Górze" w Olkuszu wraz z zapleczem sędziowskim (3,13x2,57 bez schodów) i drogą wewnętrzną dojazdową, parkingami wraz z oświetleniem. Budynek (64,15x12,65), dwukondygnacyjny, zadaszony. Górną kondygnację w części stanowią trybuny stadionu sportowego (595 siedzisk). Budynek wyposażony w instalacje: wody zimnej, wody ciepłej, PV, gazu (dla kotła kondensacyjnego). Opracowano projekt budowlany i pozwolenie na budowę. Wnioskowane środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów wkładu własnego do ww. zadania dofinansowanego ze środków FRKF w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2020 oraz RFIL z 27.07.2020 r.

Cel: Zapewnienie dostępności do obiektu zaplecza sportowego dla stadionu wraz z infrastrukturą lekkoatletyczną, powstałymi w uzgodnieniu z PZLA i PZPN, na terenie powiatu olkuskiego.

Grupę docelową Grupę docelową stanowi 47.566 os. – mieszkańców miasta Olkusza i sołectw, co stanowi 100 % odsetka mieszkańców g. Olkusz – 47.566 osób (dane UMiG Olkusz, stan na 31.12.2019 r.). Ze względu na klasę kompleksu sportowego: stadion, boiska, trybuny z zapleczem (uzgodnionego z PZLA i PZPN) będzie możliwość rozgrywek na poziomie powiatowym i rejonowym, stąd możliwość oddziaływania co najmniej na liczbę mieszkańców powiatu- 112.035 (2018 r., stat.gov.pl), co stanowi 235% liczby mieszkańców gminy.

 

Efekty:  

  1. Liczba osób mogących jednorazowo uczestniczyć w wydarzeniach sportowych jako kibice – 595 osób
  2. Liczebność potencjalnych odbiorców kompleksu sportowego po zakończeniu inwestycji: 2023 r – 26000, 2024r. – 27000; 2025r. – 28000; 2026r. – 29000; 2027r. – 30000.
  3. Liczba nowych obiektów zaplecza sportowego dla stadionu uzgodnionego z PZLA i PZPN – 1
  4. Liczba obiektów dostosowanych dla niepełnosprawnych - 1