Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Nowy rok przywitało 46291 mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz.

Projekt „Cyfrowa Gmina” nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Wartość projektu: 1 049 513,58

Kwota dofinansowania: 1 049 513,58

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – podpisaną umowę o dofinansowanie pomiędzy Gminą Olkusz a Centrum Projektów Polska Cyfrowa przekazano do instytucji w dniu 28.12.2021 r.

W dniu 12 stycznia 2022 roku odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego pt. ”W poszukiwaniu Azbeścika” zorganizowanego przez Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu we współpracy z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Olkuszu.

Informujemy, że w dniu 7.01.2022 r. (tj. piątek) Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu będzie nieczynny.

Urząd Stanu Cywilnego będzie w tym dniu otwarty.

Informujemy, że w dniu 24.12.2021 r. (tj. piątek, Wigilia) Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu będzie nieczynny.

Urząd Stanu Cywilnego będzie w tym dniu otwarty.

Aktywne zabawy sportowe, ciekawe warsztaty plastyczne i muzealne, a także zimowe zabawy z książką i warsztaty projektowania

Mijający 2021 rok ponownie upłynął pod dyktando pandemii koronawirusa, która nadawała ton naszej codzienności. Mimo wszystko staraliśmy się żyć i pracować w tych trudnych warunkach, cieszyliśmy się z kolejnych inwestycji, dzięki którym zmienia się oblicze naszego miasta i gminy. Ich zestawienie przedstawiliśmy tutaj. Ten rok był niewątpliwie czasem próby dla nas wszystkich. Przedstawiamy Państwu nasze subiektywne podsumowanie najważniejszych wydarzeń z ostatnich 12 miesięcy.

W olkuskim osiedlowym  klubie Przyjaźń , 8 grudnia, odbyło się spotkanie podsumowujące projekt pt. Warsztaty edukacyjne – Skarby Bazyliki pw. Św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu, jaki realizowało stowarzyszenie Wszyscy dla Wszystkich przy finansowym wsparciu Województwa Małopolskiego.

Każdy wie, że prawdziwe skarby kryją się pod ziemią. Aby się o tym przekonać, warto przyjechać do Olkusza – miasta położonego w sercu Jury Krakowsko – Częstochowskiej

Informujemy, że w dniu 31.12.2021 r. (tj. piątek, Sylwester)

- kasa Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu będzie czynna do godziny 11:00.

- obsługa Klientów Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu będzie się odbywać do godziny 12:00.

Jednocześnie przypominamy, że wiele spraw urzędowych można zrealizować drogą elektroniczną (mailowo lub poprzez platformę ePUAP), natomiast wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych można dokonywać na indywidualne rachunki bankowe, wskazane w decyzjach otrzymanych od Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu lub na nr konta: 32 1240 2294 1111 0010 2264 9530.

Opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi można dokonywać na indywidualny rachunek bankowy lub na konto o numerze: 88 1240 2294 1111 0010 4938 9482.

Wpłaty pozostałe na konto o numerze: 68 1240 4748 1111 0000 4868 5216.

Upływa historyczny dla Gminy Olkusz czas. To właśnie w 2021 roku dobiegły końca jedne z największych inwestycji w historii olkuskiego samorządu, takie jak rewitalizacja Kwartału Królewskiego z udostępnieniem podziemi ratusza, rewitalizacja zamku Rabsztyn, czy Parku Czarna Góra. Dziś obiekty te są dumą wszystkich Mieszkańców, a Srebrne Miasto staje się ważnym punktem na mapie turystycznej kraju. Nie brakowało również inwestycji poprawiających jakość infrastruktury drogowej, czy edukacyjnej.

Dariusz Murawski, dotychczasowy dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu, został nowym zastępcą burmistrza ds. komunalnych w olkuskim Urzędzie Miasta i Gminy. Na tym stanowisku zastąpił – odchodzącą na emeryturę – Jolantę Motyczyńską.

- Serdecznie dziękuję Pani Jolancie Motyczyńskiej za lata bardzo dobrej współpracy, której efekty mogą dostrzec wszyscy mieszkańcy Miasta i Gminy Olkusz w postaci tak wielu zrealizowanych inwestycji. Ostatnie lata były niezwykle wymagające – oddaliśmy do użytku m.in. projekty z Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym Park Czarna Góra i Dolinkę na Os. Młodych, a także Dawne Starostwo z podziemiami oraz zamek w Rabsztynie. Za to zaangażowanie należą się duże słowa uznania – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Za realizację planów inwestycyjnych Gminy Olkusz od 1 stycznia 2022 roku jest odpowiedzialny Dariusz Murawski, od wielu lat związany z olkuskim samorządem. Już teraz w budżecie Gminy Olkusz uwzględniono zadania o wartości kilkudziesięciu milionów złotych. Są to przede wszystkim budowa trybun przy stadionie i budynku wielofunkcyjnego na Czarnej Górze, modernizacja dróg i dalszy rozwój gminnej infrastruktury.

- Zdaję sobie sprawę z tego, jak wiele wyzwań przed nami. Zaplanowane na nadchodzący czas inwestycje to projekty niezwykle ambitne, których realizacja znacznie podniesie jakość życia mieszkańców naszej gminy, a także komfort i dostępność oferty spędzania czasu wolnego. Cieszę się, że mogę brać udział w realizacji tych przedsięwzięć. Bardzo serdecznie dziękuję za zaufanie, którym obdarzył mnie burmistrz Roman Piaśnik – mówi Dariusz Murawski, zastępca burmistrza ds. komunalnych.

Dariusz Murawski

Dariusz Murawski był dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu od 2007 roku. W tym czasie mocno angażował się w rozwój olkuskiej infrastruktury sportowej, dzięki czemu Olkusz otworzył się na wydarzenia sportowe o zasięgu lokalnym oraz ponadlokalnym. W ostatnich latach szczególnie angażował się w realizację projektu rewitalizacji Parku Czarna Góra. W nowej roli będzie odpowiadał przede wszystkim za nadzór nad gminnymi inwestycjami, a także sprawami z zakresu gospodarki mieszkaniowej, nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego, czy pozyskiwania środków zewnętrznych.

Życzenia

Rada Miejska w Olkuszu na przedświątecznej sesji, która odbyła się zdalnie w dniu 14 grudnia 2021 roku, zdecydowała jednomyślnie o przyjęciu budżetu na rok 2022, zaproponowanego przez burmistrza Romana Piaśnika. Szczególną uwagę w dokumencie zwracają zaplanowane na przyszły rok inwestycje, których łączna wartość wyniesie blisko 30 mln złotych.