Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Gmina Olkusz otrzymała dofinansowanie na realizację zadania grantowego w wysokości 150 000,00 zł w ramach 14 Osi Priorytetowej REACT-EU dla zdrowia i gospodarki w Małopolsce Działanie 14.5 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – wsparcie grantowe dla NGO i JST w zakresie infrastruktury społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 27 października 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 20236) o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje o sprzedaży końcowej węgla kamiennego w Gminie Olkusz.

Szacunkowa ilość paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej: 12,50 ton.

  • groszek JARET – 0,26 ton,
  • groszek – 7,62 tony,
  • orzech – 3,44 tony,
  • kostka – l,18 tony.

Cena 1.695,00 zł/tonę (cena nie zawiera kosztów transportu paliwa stałego z miejsca składowego do gospodarstwa domowego).

Do udziału w sprzedaży końcowej uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, bez względu na miejsce zamieszkania.

Wnioski na zakup węgla będzie można składać do dnia 30.06.2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1.

Brak limitu ilościowego przypadającego na jedno gospodarstwo domowe.

Wnioski będą rozpatrywane w kolejności wpłynięcia do wyczerpania ilości węgla przeznaczonego do sprzedaży końcowej

Z partnerską wizytą w Srebrnym Mieście przebywa kilkunastoosobowa grupa uczniów z ukraińskiego miasta Niżyn.

Dobiegła końca tegoroczna edycja akcji Czysty Olkusz – Wspólna Sprawa, polegającej na okazaniu wspólnej troski o estetykę najbliższej okolicy. Z lasów i wspólnych skwerów zebrano blisko 1,5 tony odpadów. W akcję włączyło się wielu mieszkańców, zarządów osiedli oraz lokalnych instytucji.

Ostatni tydzień kwietnia dla całej społeczności Szkoły Podstawowej Nr 1 w Olkuszu był niezwykły. To właśnie w tym czasie Olkusz odwiedziły delegacje z Włoch, Turcji, Hiszpanii, Portugalii i Grecji – wszystko w ramach projektu Erasmus+ Sustainability: learn, change, live - a future for all. Oficjalna część uroczystości odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu, gdzie naszych zagranicznych Gości przywitał burmistrz Roman Piaśnik.

Aktualizacja: 12.05.2023

W związku z realizacją inwestycji pn.: "Przebudowa ul. Baczyńskiego w Olkuszu" informujemy, że w II etapie będą prowadzone następujące prace:

  • roboty rozbiórkowe i ziemne (parking i droga - zaznaczony obszar) od dnia 15.05.2023 r. godz. 7.00

Bardzo prosimy o usunięcie samochodów z ul. Baczyńskiego na zaznaczonym etapie prac.

Baczyńskiego - etap 2

Za utrudnienia przepraszamy.

P.P.H.U. BUD-RYS

Logo Logo Logo

Rozpoczęły się przebudowy ulic Miasta i Gminy Olkusz na rekordową i niespotykaną dotychczas skalę. Prace obejmą kilkanaście dróg gminnych. Na realizację całego przedsięwzięcia w nadchodzących kilkunastu miesiącach Gmina Olkusz przeznaczy blisko 26 milionów złotych.

- W całej historii Gminy Olkusz jeszcze nigdy nie pozyskano i nie wydatkowano w jednym czasie tak dużych środków na modernizację infrastruktury drogowej. Stoimy u progu drogowej rewolucji, która znacząco podniesie komfort i bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu – od pieszych, przez rowerzystów, po zmotoryzowanych. Przystąpienie do tak ambitnego projektu drogowego jest możliwe dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w wysokości aż 95% wartości inwestycji. W tym miejscu serdecznie dziękuję wszystkim, którzy ciężko pracowali na to, by te środki trafiły właśnie do Olkusza – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Harmonogram dla inwestycji realizowanych w ramach Polskiego Ładu - będzie aktualizowany na bieżąco - w miarę postępów w realizowanych inwestycjach.

Zadanie

Planowany czas rozpoczęcia i zakończenia

Szczegóły (linki)

Ul. Baczyńskiego – przebudowa sieci wodociągowej oraz ulicy

II kwartał 2023 – IV kwartał 2023

Aktualizacja: 12.05.2023 (kliknij)

Ul. Orzeszkowej – przebudowa sieci wodociągowej oraz ulicy odcinek środkowy i końcowy

II kwartał 2023 – lipiec 2024

Ul. Nullo – przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz ulicy na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Polnej

II kwartał 2023 – III kwartał 2023

Ul. Kolberga – przebudowa sieci wodociągowej oraz ulicy

IV kwartał 2023 – lipiec 2024

Ul. Dąbrowskiego – wymiana słupów oświetleniowych, przebudowa ulicy z kostki brukowej

III kwartał 2023 – IV kwartał 2023

Ul. Gwarków –budowa oświetlenia, budowa kanalizacji sanitarnej i przyłączy, odbudowa chodników, wjazdów i nawierzchni drogi

II kwartał 2023 – lipiec 2024

Ul. Pomorska – budowa kanalizacji sanitarnej i przyłączy, odbudowa chodników, wjazdów i nawierzchni drogi

III kwartał 2023 – lipiec 2024

Ul. Stary Olkusz – budowa kanalizacji sanitarnej i przyłączy, odbudowa chodników, wjazdów i nawierzchni drogi

IV kwartał 2023 – lipiec 2024

Ul. Armii Krajowej – modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudowa drogi wraz z sięgaczami

II kwartał 2023 – lipiec 2024

Ul. Rabsztyńska –  przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, przebudowa skrzyżowania z ul. Zieloną, wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni

III kwartał 2023 – lipiec 2024

Ul. Sikorka – przebudowa sieci wodociągowej, wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni

III kwartał 2023 – lipiec 2024

Ul. Leśna w Osieku – budowa oświetlenia, przebudowa drogi

III kwartał 2023 – lipiec 2024

Ul. Akacjowa w Żuradzie – przebudowa drogi

I kwartał 2024 – lipiec 2024

Droga w Olewinie – przebudowa sieci wodociągowej i drogi za kapliczką

IV kwartał 2023 – lipiec 2024

Ul. Krucza Góra – budowa oświetlenia

II kwartał 2023 – III kwartał 2023

Ul. Jurajska, Polne Wzgórze, Spacerowa, Widokowa, Zamkowa, Na Skraju, Skalista – budowa odcinków oświetlenia

II kwartał 2023 – III kwartał 2023

4 maja na olkuskim Starym Cmentarzu odbyły się uroczystości upamiętniające 160 rocznicę śmierci pułkownika Francesco Nullo. W uroczystościach, zorganizowanych przez Tradycyjny Oddział C. i K. Regimentu Artylerii Fortecznej No. 2 barona Edwarda von Beschi - Twierdza Kraków, wziął udział Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik – współorganizator wydarzenia.

Rozpoczęła się przebudowa ul. Baczyńskiego w Olkuszu – pierwsza z wielu inwestycji drogowych, zaplanowanych do realizacji na terenie Miasta i Gminy Olkusz w najbliższych miesiącach w ramach rządowego programu Polski Ład. Łączna wartość wszystkich zadań wynosi blisko 26 mln złotych, a na ich realizację Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 95% wartości inwestycji.

8 maja 2023 roku obchodzimy 78. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Dla upamiętnienia ofiar wojny przedstawiciele władz miasta oraz organizacji kombatanckich złożyli kwiaty pod pomnikiem „Poległym za Ojczyznę i pomordowanym przez faszystów 1939-1945” w olkuskim parku.

Życzenia dzień strażaka

Nie tylko miłośników kuchni z różnych regionów i stron świata zapraszamy w najbliższy weekend 12 – 14 maja na olkuski rynek, gdzie odbędzie się Zlot Foodtrucków „Żarciowozy".

Ciekawe wydarzenia towarzyszyły obchodom 160 rocznicy śmierci pułkownika Francesco Nullo. Mimo nie najlepszej pogody wzięło w nich udział wielu mieszkańców i turystów.

W najbliższy czwartek 4 maja 2023 roku rozpocznie się przebudowa ul. Baczyńskiego w Olkuszu.