Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniach od 12 do 24 listopada br. w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie kontrolne mające na celu oszacowanie błędu pokrycia i ocenę jakości danych pozyskanych w niedawno zakończonym Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 r. Wyniki badania kontrolnego, które zostanie przeprowadzone na losowo wybranej próbie 100 tys. mieszkań spisanych w NSP 2021 przez pracowników urzędów statystycznych, umożliwią udoskonalenie metodologii przyszłych spisów i badań reprezentacyjnych.

 

Badanie będzie miało formę wywiadów telefonicznych wyłącznie z pełnoletnimi osobami, które jako pierwsze z danego mieszkania udzieliły wywiadu w spisie zasadniczym (tzw. pierwsi respondenci). Wywiady w województwie małopolskim przeprowadzą wyłącznie pracownicy Urzędu Statystycznego w Krakowie. Ich tożsamość będzie można potwierdzić na stronie spis.gov.pl lub na infolinii pod numerem 22 279 99 99 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora).

Udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy (na mocy art. 27 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.), a pozyskane w nim dane podlegają ochronie prawnej i są objęte tajemnicą statystyczną.

Dziękujemy za pomoc.

 

Wojewódzkie Biuro Spisowe w Krakowie

+48 12 42 04 510

 

 

Przed nami dzień Wszystkich Świętych. Jak zawsze tego dnia pamiętamy o naszych bliskich, którzy odeszli na zawsze.

W Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu działa Gminny Punkt konsultacyjno – informacyjny Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Program ma na celu ułatwić mieszkańcom ubieganie się o dotację na wymianę starego nieefektywnego źródła ciepła i termomodernizację budynku.

Do zadań Gminnego Punktu konsultacyjno – informacyjnego należy:

1. udzielenie informacji o programie osobom zainteresowanym złożeniem Wniosku o dofinansowanie,

2. wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowywania Wniosków o dofinansowanie,

3. pomoc Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu bierze udział w programie Narodowego Centrum Kultury „Konwersja cyfrowa domów kultury”, w ramach którego otrzymał 172.100,00 zł z przeznaczeniem na rozwój kompetencji i umiejętności niezbędnych do prowadzenia i rozwijania statutowych działań jednostki.

W ramach ww. konkursu Gmina Olkusz otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 6 799,80 zł na organizację wycieczek dla uczniów szkół podstawowych. Do udziału w projekcie zostaną zaproszone szkoły wiejskie z terenu naszej gminy. Planuje się organizację autokarowych wycieczek jednodniowych dla każdej ze szkół pod wspólnym hasłem „Śladami górnictwa srebra, ołowiu i cynku na ziemi olkuskiej”.

Budynek Dawnego Starostwa z ekspozycją Podziemny Olkusz stały się prawdziwą wizytówką centralnego placu Srebrnego Miasta. Przyciągają turystów z całego kraju, są także uwieczniane na licznych fotografiach. Gmina Olkusz ogłosiła właśnie konkurs na projekt muralu, który docelowo w przyszłości zostanie wykonany na ścianie widocznej z dziedzińca Dawnego Starostwa. Dla wykonawcy najlepszej pracy przewidziano nagrodę w wysokości 10 tys. złotych.

Znane są już wyniki pierwszego naboru prowadzonego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Gmina Olkusz otrzymała 30 milionów złotych dofinansowania na budowę wielofunkcyjnego obiektu z lodowiskiem na Czarnej Górze oraz modernizację krytej pływalni w Szkole Podstawowej Nr 2 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Integracyjnym na Osiedlu Młodych. Uzyskane dofinansowanie pozwoli sfinansować 90% kosztów obu inwestycji.

W czerwcu tego roku została zainaugurowana akcja „Czysty Olkusz – wspólna sprawa”. W jej ramach burmistrz Roman Piaśnik, wspólnie z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu i mieszkańcami gminy Olkusz, posprzątali okolice obwodnicy na Os. Młodych. Teraz zakończony został kolejny etap akcji – konkurs plastyczny dla uczniów przedszkoli i szkół podstawowych.

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLKUSZ

 

W SPRAWIE ZARZĄDZENIA WYBORÓW UZUPEŁNIAJACYCH :SOŁTYSA SOŁECTWA BRACIEJÓWKA, SOŁTYSA SOŁECTWA ZADOLE KOSMOLOWSKIE ORAZ CZŁONKA RADY SOŁECKIEJ W SOŁECTWIE TROKS

 

 

Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz nr 0050.3032.2021 z dnia 20 października 2021 r. w sprawie  zarządzenia wyborów uzupełniających: Sołtysa w Sołectwie Braciejówka, Sołtysa Sołectwa Zadole Kosmolowskie oraz członka Rady Sołeckiej w Sołectwie Troks.

 

TERMIN WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH  USTALAM NA DZIEŃ 5 GRUDNIA 2021 ROKU

 

Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 8.00 do 18.00

 

Wykaz lokali wyborczych, w których odbędą się wybory:

 

-  wybory uzupełniające sołtysa w Sołectwie Braciejówka - Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej  w Braciejówce,

-  wybory uzupełniające sołtysa w Sołectwie Zadole Kosmolowskie – Szkoła Podstawowa   w Kosmolowie,

-  wybory uzupełniające członka Rady Sołeckiej w Sołectwie Troks – budynek byłej Szkoły Podstawowej w Troksie.

 

Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej można zgłaszać do Gminnej Komisji ds. Wyborów od dnia 2.11.2021 r. do 15.11.2021r.  w godzinach od 9.00 do 14.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, 32-300 Olkusz,  Rynek 1 pok.238. (druk zgłoszenia w Punkcie Informacyjno-Podawczym Urzędu).

 

Zgłoszeni kandydaci na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej mogą zgłaszać kandydatów na Członków Sołeckich Komisji Wyborczych od dnia 2.11.2021r. do 15.11.2021r.  w godzinach od 9.00 do 14.00  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, 32-300 Olkusz,  Rynek 1 pok.238   (druk zgłoszenia w Punkcie Informacyjno-Podawczym Urzędu).

 

 

Kalendarz Wyborczy w wyborach uzupełniających: Sołtysa Sołectwa Braciejówka,  Sołtysa Sołectwa Zadole Kosmolowskie oraz członka Rady Sołeckiej w Sołectwie Troks

 

 

 27.10.2021r.

Powołanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Gminnej Komisji ds. Wyborów

 27.10.2021r.

Podanie do publicznej wiadomości informacji Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o terminie wyboru sołtysa  i członka Rady Sołeckiej, ogłoszenie kalendarza wyborczego oraz wskazanie lokali wyborczych

od 2.11.2021r.

do 15.11.2021.

Zgłaszanie kandydatów na   sołtysa, członka Rady Sołeckiej

od 2.11.2021r.

do 15.11.2021r.

Zgłaszanie kandydatów do Sołeckich  Komisji Wyborczych

19.11.2021r.

Powołanie Sołeckich Komisji Wyborczych

19.11.2021r.

Podanie do publicznej wiadomości informacji  o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa i członka Rady  Sołeckiej

od 8.11.2021r.

do 25.11.2021r.

Możliwość dopisania się do spisu wyborców

od 8.11.2021r.

do 25.11.2021r.

Sporządzenie  spisu wyborców

5.12.2021r.

Głosowanie

Lokal wyborczy otwarty w godzinach 8.00-18.00

 

 

  • Możliwość dopisania do spisu ( tj. osoby zamieszkałe na terenie sołectwa, a nie zameldowane, pok.101 Urzędu Miasta i Gminy Olkusz)

 

ZARZĄDZENIE 0050.2030.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 20.10.2021 roku w sprawie ustalenia wzoru zgłoszenia kandydata na sołtysa, wzoru zgłoszenia kandydata na członka Rady Sołeckiej, wzoru wykazu osób popierających kandydatów na Sołtysa / Członków Rady Sołeckiej, wzoru karty do głosowania, wzoru protokołu z prac Sołeckiej Komisji Wyborczej, wzoru protokołu z prac Gminnej Komisji ds. Wyborów.

ZARZĄDZENIE 0050.2031.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 20.10.2021 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Wyborów.

ZARZĄDZENIE 0050.3032.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 20.10.2021 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Braciejówka, Sołtysa Sołectwa Zadole Kosmolowskie oraz członka Rady Sołeckiej w Sołectwie Troks.

 

Nowe dowody osobiste od 7 listopada 2021 r.

24.10 (niedziela) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu po trzyletniej przerwie zaprasza na „Rodzinne Rozgrywki Sportowe”. Będzie to cykl 3 spotkań o charakterze sportowo – rekreacyjnym z dużą dawką dobrej zabawy, rozgrywanych od października br. do maja 2022 r. W zawodach mogą brać udział dwuosobowe drużyny składające się z dzieci i rodziców, rywalizujące w podziale na  3 kategorie wiekowe:

  1. przedszkolaki z grup zerowych – rocznik 2015
  2. dzieci ze szkół podstawowych klasy 1-3 – rocznik 2012 – 2014
  3. dzieci ze szkół podstawowych klasy 3-6 – rocznik 2009 – 2011

W olkuskiej Szkole Podstawowej Nr 10, z udziałem burmistrza Romana Piaśnika, odbyła się miła uroczystość przekazania szkole zestawu herbów Olkusza przez krakowską fundację „Przyjdź”.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik informuje o zmianie organizacji ruchu w dniach od 29 października 2021 roku do 2 listopada 2021 roku, mającej na celu upłynnienie ruchu w związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych.

Od piątku 29 października od godziny 7:00 do wtorku 2 listopada do godziny 20:00 nastąpi zmiana organizacji ruchu na wjeździe z Drogi Krajowej 94 do cmentarza oraz na ulicach osiedla Piaski, dolotowych do cmentarza. Ruch jednokierunkowy zostanie wprowadzony na ul. Kruszcowej w kierunku ul. Ołowianej oraz ul. Powstańców Śląskich w kierunku ul. Budowlanych.

Szczegółowa mapa przedstawiająca zmianę organizacji ruchu w okresie Wszystkich Świętych dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.

Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” przygotowuje dodatkowe linie zapewniające transport w tym okresie.

Pobierz: Organizacja ruchu Wszystkich Świętych

Kliknij, aby powiększyć informację o rozkładzie jazdy autobusów:

Organizacja 1 listopada

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Braciejówce był gospodarzem miejsko-gminnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej, tradycyjnie obchodzonych 14 października. Dzień Nauczyciela stał się okazją do serdecznych życzeń kierowanych pod adresem nauczycieli oraz wszystkich osób związanych z edukacją.