Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Wyróżnienie oraz nagroda w wysokości 10 tysięcy złotych trafią do Żurady, docenionej w konkursie Województwa Małopolskiego „Małopolska Wieś 2022” w kategorii Nowatorska Małopolska Wieś. Celem konkursu jest zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawy życia jej mieszkańców.

Niemal każde większe opady deszczu dla mieszkańców Bogucina Małego zmieniają się w koszmar. Występujące podtopienia to nie tylko realne zagrożenie dla życiowego dorobku wielu osób, których posesje graniczą z wymagającą remontu drogą powiatową, ale także duże niebezpieczeństwo dla pieszych i zmotoryzowanych użytkowników drogi. Dostrzegając te problemy burmistrz Roman Piaśnik wyraził gotowość przekazania Powiatowi Olkuskiemu 500 tys. złotych na kapitalny remont drogi powiatowej 1092K.

 

Ogłoszenie

Burmistrza Miast i Gminy Olkusz

 

Informuję, że Gmina Olkusz przygotowuje się do wykonania analizy możliwości wykorzystania terenów, w tym rolnych, pod lokalizację farm fotowoltaicznych. Analiza będzie brała pod uwagę położenie gruntów w obszarach chronionych krajobrazowo i przyrodniczo, przydatność rolniczą terenów, dostępność komunikacyjną i inne uwarunkowania mające wpływ na ekonomiczno – społeczne możliwości lokalizacji inwestycji oraz złożone wnioski. Analiza powyższa służyć będzie w przyszłości podjęciu decyzji o ewentualnych zmianach w dokumentach planistycznych.

W związku z powyższym wszystkich zainteresowanych lokalizacją farm fotowoltaicznych proszę o złożenie wniosku do tut. Urzędu do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Wniosek powinien zawierać oznaczenie nieruchomości (numery działek i nazwę obrębu – wskazane jest dołączenie mapy), określenie prawnego tytułu do nieruchomości, planowaną powierzchnię i moc inwestycji, w przypadku gruntów rolnych – jego klasę, określenie miejsca podłączenia do sieci energetycznej, jak również określenie prawnego dojazdu do inwestycji.

Wnioski należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz w formie papierowej na adres: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz lub elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., jak również za pomocą platformy ePUAP na adres: /il751m3lrx/skrytka.

 

Roman Piaśnik

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Olkusz

 

 

Informuję, że:

- Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.

- Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz z siedzibą: Rynek 1, 32-300 Olkusz i są one podawane w celu składania uwag do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

- Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.

- Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

- Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym i ma charakter obowiązkowy.

- Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

- Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom i organom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

- Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.

- Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

 

3 lipca Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu oraz Rada Sołecka Niesułowic, we współpracy z Miastem Bukowno i Miastem Trzebinią zorganizowali Rajd Rowerowy Szlakiem Kordonów Granicznych oraz Nordic Walking. W rajdzie wzięło udział 164 rowerzystów oraz 14 osobowa grupa nordic walking.

Bogate doświadczenia Gminy Olkusz i Mieszkańców naszego miasta w pomoc Ukrainie były przedmiotem dyskusji z ukraińskimi i mołdawskimi doktorantami, którzy odwiedzili Srebrne Miasto w ramach Letniej Szkoły, odbywającej się pod patronatem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Dobiegły końca prace modernizacyjne i odbiorowe kompleksu basenowego, który znajduje się na terenie Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego Czarna Góra w Olkuszu. Oznacza to, że już od najbliższej soboty basen będzie otwarty. Serdecznie zapraszamy!

Sporo różnorodnych i ciekawych zajęć przygotowały olkuskie placówki dla dzieci i młodzieży, spędzających wakacje w domu.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w wieku 90 lat zmarł Józef Januszek - Honorowy Obywatel Miasta Olkusza, wieloletni nauczyciel matematyki w I Liceum Ogólnokształcącym w Olkuszu.

Łącząc się w bólu i żałobie, składamy w imieniu własnym oraz całego olkuskiego samorządu wyrazy szczerego, głębokiego współczucia dla całej, pogrążonej w żalu rodziny.

 

Jan Kucharzyk

Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu

Roman Piaśnik

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

 

ŚP. Józef Januszek

Józef Januszek urodził się i wychował w Olkuszu, z którym związał całe swoje dorosłe życie – zawodowe i prywatne. Od 1957 roku jako nauczyciel matematyki przez wiele dekad z ponadprzeciętnym oddaniem przekazywał wiedzę i pasję do nauk matematyczno-przyrodniczych kilku pokoleniom olkuszan.

Był pierwszym przewodniczącym utworzonego w 1981 roku NSZZ „Solidarność”. Od podstaw organizował pracę biura Delegatury Oświaty i Wychowania, a w latach 1990-1992 pełnił funkcję jego dyrektora. Powszechne zaufanie mieszkańców i szacunek do pracy na rzecz Olkusza miały również swoje odzwierciedlenie w mandacie radnego Rady Miejskiej, który sprawował w latach 1990-1994, będąc jednocześnie przewodniczącym Komisji Kultury i Edukacji.
 
Talent, umiejętności i osiągnięcia zawodowe Pana Józefa Januszka zostały docenione poprzez przyznanie takich odznaczeń jak: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej. Pan Józef Januszek był wielokrotnie wyróżniany nagrodami Ministra Oświaty i Wychowania, a także Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu. Za pracę społeczną na rzecz innych z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz odebrał Nagrodę „Cordis Nobilis”.
 
Pogrzeb Honorowego Obywatela Miasta Olkusza odbędzie się 8 lipca 2022 r. o godzinie 14:00 na Cmentarzu Parafialnym w Olkuszu.

Pierwszy lipcowy weekend zgromadził tłumy na zamku w Rabsztynie. Przez dwa dni odbywał się tam XVI Turniej Rycerski pod patronatem Romana Piaśnika, Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

Prawdziwą ucztą dla melomanów będzie Letni Festiwal Organowy „Organy Srebrnego Miasta 2022” pod patronatem Romana Piaśnika - Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o wręczeniu przez burmistrza Romana Piaśnika nominacji na stanowisko zastępcy burmistrza ds. społecznych Marcinowi Wierciochowi – dotychczasowemu dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu. W związku z tą zmianą obowiązki dyrektora MOK objął Michał Mączka, związany z tą instytucją kultury od 2004 roku.

Marcin Wiercioch – dotychczasowy dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu, otrzymał od burmistrza Romana Piaśnika nominację na stanowisko zastępcy burmistrza ds. społecznych. Od 1 lipca zastąpił w pełnieniu tej funkcji Łukasza Rychlewskiego.

24 czerwca rozpoczął się czas wypoczynku dla uczniów kończących rok szkolny 2021/2022. Uroczyste Miejsko-Gminne obchody tego szczęśliwego dnia miały miejsce w Szkole Podstawowej Nr 5 w Olkuszu. Były świadectwa z paskami, gratulacje, życzenia udanych wakacji i wszechobecne uśmiechy.