Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Wiele osób skorzystało z całego szeregu atrakcji, jakie zostały przygotowane przez organizatorów Olkuskiego Dnia Recyklingu, jaki odbył się 17 marca

Przypomnienie o złożeniu deklaracji o źródłach ogrzewania budynków

18 marca w Miejskim Ośrodku Kultury spotkały się pary, które w ubiegłym roku obchodziły jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Z tej szczególnej okazji burmistrz Roman Piaśnik złożył bohaterom dnia serdeczne życzenia. W czasie uroczystych obchodów Złotych Godów małżonkowie otrzymali medale przekazane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.

Życzenia

Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej Olkusz – Szlakiem Gwarków.

Data publikacji aplikacji: 2020-03-27
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-27

Aplikacja mobilna jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością aplikacji mobilnej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Przemysław Solecki, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu: 32 626 01 60. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przejdź do strony internetowej zawierającej informacje na temat dostępności architektonicznej.

Aplikacje mobilne

Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu udostępnia następujące aplikacje mobilne:

Aby ułatwić uchodźcom z Ukrainy, których gościmy w naszym mieście

Na przeszło 105 milionów złotych opiewa wniosek, jaki Gmina Olkusz złożyła w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. W planach znalazły się m.in. przedsięwzięcia drogowe z kompleksową modernizacją dróg lokalnych oraz wiaduktu w ciągu ulicy 29 Listopada, kompleksowa modernizacja niemal 13 km sieci dróg lokalnych położonych na terenie miejskim i wiejskim oraz budowa tężni solankowej na terenie ośrodka Czarna Góra.

Zapraszamy w najbliższą sobotę 26 marca na bezpłatną wycieczkę „Poznaj historię Srebrnego Miasta”, która

Życzenia Sołtysi

Rozliczając deklaracje podatkowe warto pamiętać o możliwości przekazania 1% podatku

Po raz pierwszy Olkusz zaprezentował się na samodzielnym stoisku podczas 26. edycji

Stefano Terrazzino – wokalista, aktor i tancerz wystąpił 8 marca na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu.

IMGP5808

Jego koncert dedykowany był wszystkim paniom z okazji Dnia Kobiet jako prezent Romana Piaśnika, Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

Dziękuję Wam za to, że pozwalacie nam dostrzec to, co w życiu jest najważniejsze, za Wasze ciepło, wrażliwość oraz odwagę dążenia do celu. Życzę Wam, byście były szczęśliwe i kochane, a także byście spełniały swoje marzenia – zarówno te osobiste, jak i zawodowe - zwrócił się do zgromadzonych na sali pań Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

IMGP5779

Stefano Terrazzino występuje u nas z tej okazji już po raz drugi – pierwszy koncert cieszył się takim powodzeniem, że na tegoroczny bilety rozeszły się błyskawicznie.

IMGP5826

Dzień Kobiet niesie ze sobą podarunki, kwiaty i życzenia, których panie wysłuchały zarówno od Dyrektora MOK Marcina Wierciocha witającego gości, jak i od Romana Piaśnika, Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz: „...żebyście zawsze były szczęśliwe i kochane”; o czym więcej można marzyć?

IMGP5769

Włoski wieczór ze Stefano Terrazzino wprawił wszystkich we wspaniały nastrój. Znane przeboje śpiewała także publiczność bawiąc się znakomicie. Artysta, znany nie tylko ze swoich talentów, ale i z uroku, od razu zyskał życzliwość wypełniających salę pań. Śmiech, oklaski i pełne uznania okrzyki nagradzały występy Stefano Terrazzino, jego partnerki scenicznej Pauliny Biernat i zespołu.

IMGP5786

Pod koniec koncertu zabrzmiał rock’n’roll. Paulina Biernat postanowiła wybrać do tańca innego partnera… I oto na scenie pojawił się burmistrz Roman Piaśnik, który pięknie zatańczył do piosenki Americano i otrzymał grzmiące owacje od zachwyconej publiczności.

IMGP5856

Jeszcze bisy, kwiaty dla artystów i symboliczny toast lampką wina.

IMGP5761

W holu prezentami dla pań – pięknymi wyrobami rękodzielniczymi – kusiło stoisko sklepiku Podziemnego Olkusza.

Czas na wiosenne porządki! 17 marca mieszkańcy Olkusza wymienią niepotrzebny sprzęt elektryczny i elektroniczny na sadzonki drzew miododajnych i owocodajnych oraz nasiona łąki kwietnej. Olkuscy uczniowie stoczą turniej szachowy figurami z recyklingu, a wydarzenie zwieńczy niepowtarzalna wystawa Wehikuł Czasu. Olkuski Dzień Recyklingu organizowany jest wspólnie przez Gminę Olkusz, Fundację Odzyskaj Środowisko, MB Recycling, Nadleśnictwo Olkusz oraz organizację odzysku AURAEKO w ramach projektu Elektryczne Śmieci. Wydarzenie patronatem objął Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz - Roman Piaśnik.