Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Z okazji Dnia Kobiet pragnę życzyć wszystkim Paniom dużo zdrowia, radości oraz powodów do uśmiechu przez cały rok, nie tylko 8 marca.

Niech sukcesy zawodowe oraz szczęście rodzinne dodają nowej energii do działania i nagradzają wysiłek potrzebny do realizacji wszystkich zadań, jakich podejmujecie się Panie na co dzień.

Roman Piaśnik

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

Od 7 marca rodzice dzieci z gminy Olkusz mogą składać wnioski o przyjęcie do przedszkola. Wypełnione kwestionariusze z niezbędnymi załącznikami należy dostarczać do końca marca. Ogłoszenie list z informacją o wyniku rekrutacji przewidziano na 22 kwietnia o godz. 14:00. Pod koniec ubiegłego roku dla samorządów w całej Polsce, również dla gminy Olkusz, stało się jasne, że miejsc dla najmłodszych dzieci w przedszkolach może zabraknąć, a gminy będą musiały się zmierzyć z poważnym problemami.

Porządek obrad XV sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 9 marca 2016 roku o godzinie 15.30.

Prace nad koncepcją rewitalizacji kwartału królewskiego z klasycystycznym budynkiem Dawnego Starostwa nabrały w ostatnim czasie sporego tempa. W najbliższych tygodniach Gmina Olkusz będzie składać dokumenty aplikacyjne o fundusze unijne na ten cel. Jest o co walczyć, bo kwota dofinansowania może wynieść nawet 8 milionów złotych. Z szacunkowych wyliczeń wynika, że kompleksowe działania w obrębie tego obiektu mogą kosztować dwukrotnie więcej. Jeśli uda się je zrealizować, budynek starostwa nie tylko zyska na atrakcyjności wizualnej, ale przede wszystkim stanie się bardzo ważną instytucją dla mieszkańców miasta, jak również perełką turystyczną.

Artur Głowacki odbiera podziękowania od burmistrza Romana PiaśnikaBohater olkuskiej straży pożarnej – Artur Głowacki – w ostatnim czasie często gościł w prasie lokalnej i ogólnopolskiej za sprawą brawurowej akcji, którą dowodził w pierwszy weekend lutego. W sobotę w godzinach wieczornych uratował życie młodej olkuszance. Ponad tydzień wcześniej także uratował ludzkie życie – tym razem starszej kobiety. Gratulacje i wyrazy wdzięczności za odwagę oraz wzorową służbę złożył panu Arturowi burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu przekazał wczoraj informację dotyczącą rozpoczęcia ciągłego chlorowania wody podawanej do sieci wodociągowej z ujęcia wody w Podlesiu Rabsztyńskim, zaopatrującego w wodę miejscowości Podlesie Rabsztyńskie, Pazurek i część Troksa (od 1 do 10).

Więcej informacji w piśmie PPIS: TUTAJ.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego bardzo wysoko oceniło wniosek Gminy Olkusz na dofinansowanie kolejnych prac na rabsztyńskiej warowni. Aplikacja zajęła 41. miejsce spośród niemal 1700 wniosków z całej Polski. Oznacza to, że kolejnych 200 tys. zł zasili niebawem fundusze przeznaczone na ten cel. A na tym z całą pewnością nie koniec.

Herb GminyStwierdzone w dniu 8.02.2016 r. przez Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego mikrobiologiczne zanieczyszczenie wody przeznaczonej do spożycia, pochodzącej ze Stacji Uzdatniania Wody w Olkuszu, wymaga podjęcia przez różne instytucje w Gminie Olkusz szeregu działań, które wyeliminują ryzyko powtórzenia się podobnych sytuacji. W związku z tym podjąłem decyzję o wzmożeniu przez pracowników Straży Miejskiej w Olkuszu kontroli nieruchomości pod względem prawidłowości usuwania nieczystości ciekłych z szamb.

Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu serdecznie zaprasza na koncert z okazji DNIA KOBIET pt. O CZYM MARZĄ KOBIETY... 8 marca 2016 g. 18.00 w wykonaniu Katarzyny Radwańskiej z zespołem. Kobiety wstęp wolny!

Dostosowanie stron internetowych do szczegółowych wymagań ministerialnych jest obowiązkiem każdej instytucji publicznej. Chodzi przede wszystkim o wprowadzenie szeregu udogodnień dla osób niepełnosprawnych – zwłaszcza niewidomych bądź niedowidzących, którzy korzystają ze specjalnego oprogramowania. Nowa strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w końcu spełnia te wymagania.

Baner nagrodyW tym roku po raz pierwszy przyznane zostaną Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz – „TROJAK OLKUSKI". Pomysłodawcą takiej formy uhonorowania wyróżniających się pracą i postawą przedsiębiorców jest obecny włodarz - Roman Piaśnik. Kandydatów do tej nagrody można zgłaszać do 15 kwietnia. Inauguracyjna ceremonia wręczenia statuetek przewidziana jest na drugą połowę maja.

Dokładnie za miesiąc rodziny spełniające określone w ustawie wymogi będą mogły sięgnąć po pieniądze z programu rządowego „Rodzina 500+”. Wnioski można będzie składać od 1 kwietnia 2016 r. w miejscu zamieszkania. W formularze wniosków lepiej zaopatrzyć się wcześniej. Gotowe druki będą czekały na mieszkańców od połowy marca. W Olkuszu instytucją koordynującą program jest Ośrodek Pomocy Społecznej, w którym przygotowania trwają od kilku tygodni.

Krakowska powinna zostać wyłączona z ruchu samochodowego i stać się wizytówką Olkusza – taka opinia przeważa wśród osób, które włączyły się do dyskusji na temat przyszłości tej arterii w mieście. Można przypuszczać, że już niebawem burmistrz Roman Piaśnik podejmie ostateczną decyzję w tej sprawie.

Herb GminyBurmistrz Miasta i Gminy Olkusz zawiadamia wszystkie organizacje pozarządowe, społeczne oraz wszystkich zainteresowanych o możliwości aplikacji w ramach poddziałania 9.1.2 – AKTYWNA INTEGRACJA – PROJEKTY KONKURSOWE.