Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Życzenia DEN

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Olkusz!

Obniżka cen wody i ścieków jest jednym z najczęściej powtarzanych apeli Mieszkańców regionu olkuskiego. Wyczuwane w ostatnim czasie intensywne chlorowanie wody dodatkowo te pretensje wzmacnia. Pomimo wiosennych zapowiedzi zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. o kolejnej podwyżce cen oraz zwiększenia wysokości dopłat przez gminy obsługiwane przez Wodociągi, nie dałem za wygraną. Dzięki zobowiązaniu Zarządu spółki do wcześniejszego niż w poprzednich latach przedstawienia prognoz na kolejny rok, mieliśmy czas na interwencję. Zarówno ja, jak również olkuscy radni miejscy, nie chcieliśmy powtórki z ubiegłych lat, kiedy o prognozie informowano w niemal ostatniej chwili.

Prezentujemy pełną listę propozycji zadań do trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie odbędzie się w terminie 17-28 października 2016 r. Już teraz gorąco zachęcamy do aktywnego udziału!

Zadania na liście uszeregowane są w kolejności losowej. Otwarte spotkanie z Mieszkańcami, w czasie którego odbyło się losowanie, miało miejsce 12 października 2016 r. Ostatecznie Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego zakwalifikowała do głosowania 46 projektów. Pierwotnie złożonych ich było 54, jednak 6 z nich zostało wycofanych przez samych wnioskodawców, a o odrzuceniu dwóch zadecydowała Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego. Lista niezakwalifikowanych projektów z uzasadnieniem znajduje się u dołu strony.

Pragnę poinformować, że głosowanie na zgłoszone przez mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz propozycje zadań do III edycji budżetu obywatelskiego odbędzie się w dniach 17-28 października  b.r.

Zapraszamy w środę 12 października o godz. 10 do olkuskiego Starostwa Powiatowego na konferencję popularno-naukową "Przyroda i zabytki w krainie Białej Przemszy" organizowaną przez stowarzyszenie Szansa Białej Przemszy.  Konferencja rozpocznie się od prezentacji filmów o Białej Przemszy.

Przez lata współpracy bytomskiego teatru muzycznego i olkuskiego Miejskiego Ośrodka Kultury nie zdarzyło się, by sala widowiskowa MDK nie była wypełniona do ostatniego miejsca, a bilety nie wyprzedane na długo przed spektaklem. Spektakle Opery Śląskiej zawsze były w naszym mieście wyczekiwane i każdorazowo nagradzane owacjami na stojąco.

Dodatkowe zajęcia rozwijające i wycieczki tematyczne dla uczniów, różne formy dokształcania dla nauczycieli i doposażenie szkolnych pracowni - takie mają być główne efekty projektu "Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli w Gminie Olkusz", jaki olkuski magistrat złożył przed kilkoma dniami do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Ponad 300 studentów rozpoczęło w czwartek, 6 października 2016 r., jubileuszowy X Rok Akademicki w Olkuskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Tę wyjątkową uroczystość uświetnił wykład prof. Andrzeja Szromnika, Przewodniczącego Rady Programowej OUTW i naukowca najczęściej dzielącego się swą wiedzą ze słuchaczami tej uczelni. Była to też okazja do podziękowań dla osób i instytucji wspierających starania olkuskiego Miejskiego Ośrodka Kultury w organizowaniu zajęć.

To tytuł tegorocznego, tradycyjnego już w Olkuszu koncertu papieskiego, który odbędzie się  w niedzielę 16 października o godz. 16.00 w sali widowiskowej MDK.

Gmina Olkusz złożyła właśnie wniosek na dofinansowanie projektu „Utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza w Olkuszu” do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Intensywne działania władz miasta w kierunku pozyskania funduszy zewnętrznych na ten cel to dla Olkusza szansa na uatrakcyjnienie oferty turystycznej, ale również edukacyjnej dla mieszkańców miasta i najbliższego regionu.

Informacja

dla mieszkańców gmin Olkusz, Bukowno i Bolesław,
korzystających z wody produkowanej przez wodociąg publiczny SUW Olkusz

To tytuł tegorocznego, tradycyjnego już w Olkuszu koncertu papieskiego, który odbędzie się  w niedzielę 16 października o godz. 16.00 w sali widowiskowej MDK.

Zapraszamy do konkursu organizowanego w ramach kampanii Sprzątanie Świata 2016 pod hasłem „Podaj dalej...drugie życie odpadów”