Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Już niebawem w Olkuszu powstanie nowoczesny plac zabaw, który dla miasta zdobyli mieszkańcy. Przez dwa miesiące oddali ponad 311 tys. głosów w konkursie internetowym „Podwórko NIVEA”. O atrakcyjną nagrodę walczyło niespełna tysiąc lokalizacji z całej Polski. Udało się jedynie 40 miejscowościom w tym nam. W dodatku w czołówce, bo zgłoszony przy Przedszkolu nr 8 plac zajął w rankingu II tury drugie miejsce.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do korzystania z kompleksu basenowo-rekreacyjnego OSW „Czarna Góra”. Kompleks czynny jest od dziś (30 czerwca) oraz dostępny codziennie w godzinach 9:00-19:00.

Tylko do 6 lipca można głosować w Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego. W tej pierwszej edycji warto zwrócić uwagę na projekty dotyczące powiatu olkuskiego. Zachęcamy do wspierania zadań, które przyczynią się do rozwoju Gminy Olkusz. Głosowanie na stronie internetowej www.bo.malopolska.pl.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu zachęca do korzystania z przygotowanej oferty wakacyjnej.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie przekazała wstępną informację o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2016 roku. Prezentujemy wyniki dla gimnazjów, których organem prowadzącym jest Gmina Olkusz. W zestawieniach została również zawarta informacja dotycząca średnich wyników w gminie, powiecie oraz województwie małopolskim. Kilka miesięcy temu uczniowie zmierzyli się z zestawami zadań z: języka polskiego, matematyki, historii i WOS-u, przedmiotów przyrodniczych, a także z języków nowożytnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym– angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego.

Czwartki są dniami, kiedy Miejski Dom Kultury najliczniej odwiedzają seniorzy. Od 2006 roku to tradycyjnie dni wykładów dla studentów Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W czwartek, 23 czerwca, zgromadzili się w sali widowiskowej MDK po raz ostatni przed wakacyjną przerwą w zajęciach. Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2015/2016 stało się okazją do wspomnienia minionych miesięcy nauki, zajęć fakultatywnych oraz integracyjnych imprez. Wiele było też podziękowań za stworzenie olkuskim seniorom warunków do wartościowej aktywności i samorealizacji, zawierania nowych znajomości, a nierzadko przyjaźni.

W całej Polsce panuje wysoka temperatura, miejscami przekraczająca 30 stopni. W najbliższych dniach ma być jeszcze bardziej gorąco. Najbliższe godziny okażą się pogodne i gorące. Synoptycy przewidują, że temperatura w Polsce wzrośnie znacznie ponad 30 st. C. Choć wysoka temperatura i prażące słońce doskwierają wszystkim, jest pewna grupa ludzi, dla której są one najbardziej dotkliwe. Upalne dni są najtrudniejsze dla osób mających problemy z układem krążenia i takich, które cierpią na choroby układu oddechowego.

Porządek obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 28 czerwca 2016 roku – godz.15.30

W Gminie Olkusz wakacje nie będą nudne. Przedstawiamy program przygotowanych atrakcji.

24 czerwca był jednym z najbardziej radosnych dni dla uczniów w całej Polsce. W piątek zakończyli oni rok szkolny. Jak co roku w gminie Olkusz, uroczyste obchody odbyły się w szkole, której uczniowie szczycili się najlepszymi wynikami testów. W tym roku wyróżniona została Szkoła Podstawowa w Zawadzie. Jej podopieczne wykazały się najlepszą wiedzą w testach szóstoklasistów. Zakończenie roku szkolnego było okazją do złożenia gratulacji za osiągnięcia minionego roku oraz życzeń wakacyjnych.

Remont obiektów na Czarnej Górze dobiega końca. Amatorzy aktywnych form spędzania wolnego czasu mogą już korzystać z boiska wielofunkcyjnego, którego nawierzchnia została całkowicie zregenerowana. Nową jakość zyskała również nawierzchnia boiska bocznego. Obiekty te są dostępne bezpłatnie. Ostatnie prace trwają natomiast na dużym basenie, który już niedługo powinien zostać napełniony wodą.

Już 14. Lipca przez Gminę Olkusz przejedzie peleton 73. Tour de Pologne. Kolarze przejadą przez serce Srebrnego Grodu - olkuską starówkę. Zachęcamy do wspólnego kibicowania na trasie przejazdu oraz uczestniczenia w atrakcjach przygotowanych na rynku przez Miejski Ośrodek Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu.

 

Wykaz punktów do głosowania  w Budżecie Obywatelskim na rok 2017

Corocznym obowiązkiem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz jest przedstawienie sprawozdań z wykonania budżetu poprzedniego roku. Sprawozdanie przekazywane jest do oceny Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej. Rada Miejska, po analizie opinii tych organów, udziela (bądź odmawia udzielenia) absolutorium z wykonania budżetu. 14 czerwca 2016 r. Rada Miejska w Olkuszu podjęła uchwałę w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za rok 2015.