Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

 

Wykaz punktów do głosowania  w Budżecie Obywatelskim na rok 2017

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie przekazała wstępną informację o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2016 roku. Prezentujemy wyniki dla gimnazjów, których organem prowadzącym jest Gmina Olkusz. W zestawieniach została również zawarta informacja dotycząca średnich wyników w gminie, powiecie oraz województwie małopolskim. Kilka miesięcy temu uczniowie zmierzyli się z zestawami zadań z: języka polskiego, matematyki, historii i WOS-u, przedmiotów przyrodniczych, a także z języków nowożytnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym– angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego.

Porządek obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 28 czerwca 2016 roku – godz.15.30

Po raz kolejny Olkusz odwiedziła grupa z zaprzyjaźnionego Schwalbach am Taunus. 30-osobowa delegacja przez niespełna tydzień wspólnie z olkuszanami realizowała specjalnie przygotowany program, podczas którego partnerzy zwierzali nasze miasto, Małopolskę i Śląsk. Tegoroczna wizyta przypada na rok jubileuszowy 25. Rocznicy podpisania Polsko-Niemieckiego Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie i Przyjaznej Współpracy.

Porządek obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 14 czerwca  2016 roku – godz.15.30

Remont obiektów na Czarnej Górze dobiega końca. Amatorzy aktywnych form spędzania wolnego czasu mogą już korzystać z boiska wielofunkcyjnego, którego nawierzchnia została całkowicie zregenerowana. Nową jakość zyskała również nawierzchnia boiska bocznego. Obiekty te są dostępne bezpłatnie. Ostatnie prace trwają natomiast na dużym basenie, który już niedługo powinien zostać napełniony wodą.

Dobiega końca kolejna kadencja zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Olkuszu. 21 czerwca Rada Nadzorcza spółki zadecyduje o tym, czy w następnych latach Wodociągami będzie kierował ten sam skład osobowy jak dotychczas.

Prawie pięćset dzieci wzięło udział w Czytaniu Dzieciom pod hasłem „Czarodziejskie baśnie”, które od 30 maja do 2 czerwca 2016 r. odbyło się w olkuskiej Bibliotece. Wydarzenie zorganizowane zostało przez olkuską Bibliotekę oraz Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” w ramach zadania „Działania czytelniczo-teatralne Olkusza”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu „Promocja literatury i czytelnictwa: Partnerstwo publiczno-społeczne”. Honorowy patronat nad imprezą objął Burmistrz Miasta i Gminy w Olkuszu.

Corocznym obowiązkiem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz jest przedstawienie sprawozdań z wykonania budżetu poprzedniego roku. Sprawozdanie przekazywane jest do oceny Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej. Rada Miejska, po analizie opinii tych organów, udziela (bądź odmawia udzielenia) absolutorium z wykonania budżetu. 14 czerwca 2016 r. Rada Miejska w Olkuszu podjęła uchwałę w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za rok 2015.

Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor Wydziału Drogowo – Inwestycyjnego - pełny etat.

Już w najbliższą sobotę 11 czerwca od godziny 10.00 zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami na „Wielkie Święto Biblioteki” – imprezę na olkuskim Rynku (lub w przypadku niepogody w MOK w Olkuszu), w czasie której będzie można wziąć udział m. in. w koncercie piosenki dziecięcej Moniki Korpusik, teatrze interaktywnym w wykonaniu aktorów Teatru Zagłębia w Sosnowcu i animacjach prowadzonych przez Stację Event na płycie Rynku pod hasłem "Wielki bal na zamku".

Wiele atrakcji czeka na uczestników 12. Turnieju Rycerskiego na zamku w Rabsztynie, który odbędzie się w sobotę 2 lipca. Patronat honorowy nad Turniejem objął Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

Nasi seniorzy mogą już zgłaszać się po uprawniające do wielu zniżek Karty Seniora. Gmina Olkusz przystąpiła do programu Ogólnopolska Karta Seniora, dzięki czemu wszyscy mieszkańcy, którzy ukończyli 60 rok życia i przystąpią do programu, otrzymają bezpłatne i bezterminowe karty honorowane w przeszło 300 miejscach w całym kraju. Program lojalnościowy to również wyjście naprzeciw olkuskim przedsiębiorcom. Uczestnictwo Gminy Olkusz w tym programie to wynik porozumienia pomiędzy burmistrzem Olkusza Romanem Piaśnikiem oraz prezesem Stowarzyszenia Manko - Łukaszem Salwarowskim. Wzajemna współpraca jest efektem starań olkuskiej Gminnej Rady Seniorów, która powstała pod koniec ubiegłego roku. Przystąpienie do programu OKS gwarantuje olkuskim seniorom możliwość wydawania lokalnej mutacji „Głosu seniora” – gazety sprofilowanej na czytelnika w dojrzałym wieku, z uwzględnieniem miejscowej problematyki.

W pierwszy weekend czerwca centralny plac Srebrnego Miasta stał się miejscem wspólnej zabawy mieszkańców. Pierwszy dzień Dni Olkusza 2016 uświetnił występ zespołu happysad, zaś drugiego dnia publiczność rozgrzewali Kuba Molęda oraz Beata Kozidrak z zespołem Bajm.