Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Herb Gminy OlkuszPrzypominamy o możliwości wypełnienia ankiety w ramach prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Olkusza na lata 2016 – 2026 – termin składania do dnia 15. lutego 2016 r.

Jak poinformowała dyrekcja Zespołu Szkolno–Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 w Olkuszu, do czasu otrzymania wyników pobranych prób wody KRYTA PŁYWALNIA BĘDZIE NIECZYNNA.

Woda - komunikatPublikujemy list otwarty Burmistrza Romana Piaśnika do Prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o., w związku ze skażeniem wody w olkuskiej Stacji Uzdatniania Wody. Wprawdzie woda jest już zdatna do picia (a beczkowozy pozostaną na ulicach do wyczerpania w nich wody), ale cała sytuacja wymaga wyjaśnień.

Przypominamy, że na facebookowym profilu Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu na bieżąco informujemy Mieszkańców o sytuacji związanej z problemem wody w gminie Olkusz. Sytuacja jest dynamiczna, a to medium pozwala nam przekazywać najnowsze komunikaty dotyczące dostaw wody pitnej w gminie bez poślizgu czasowego. W związku z tym, że nie wszyscy mieszkańcy posługują się tym medium, zwracamy się również z prośbą o przekazywaniu komunikatów rodzinie i znajomym. W szczególności pamiętajmy o osobach starszych.

Woda - komunikatW związku z pojawiającymi się sprzecznymi informacjami, dotyczącymi możliwych zastosowań skażonej wody, publikujemy link do komunikatu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, w którym jednoznacznie stwierdzono, że woda nie tylko nie jest zdatna do picia, ale także "nie powinna być również używana do mycia ciała". Mieszkańcom miejscowości Olkusz, Rabsztyn, Podgrabie, Olewin, Osiek, Sieniczno, Witeradów, Zawada, Zimnodół, Żurada, Zederman, Gorenice, Niesułowice, Bogucin Mały, Czarny Las, Wiśliczka polecamy lekturę informacji na stronie Sanepidu: tutaj oraz śledzenie naszego profilu na facebooku, gdzie publikujemy bieżące komunikaty: tutaj.

Komunikat - wodaKomunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu z dnia 9 lutego 2016 r. (aktualny komunikat odwołuje komunikat z dnia 8 lutego 2016 r.). Woda z sieci wodociągowej jest przydatna do spożycia.

Pierwsza optymistyczna wiadomość dzisiaj. Dyrektor Sanepidu, Agata Knapik poinformowała nas, że badania wody ze stacji SUW Olkusz wyszły pozytywnie, a więc nie stwierdzono w niej obecności bakterii E. coli. Natomiast w dalszym ciągu nie wolno używać wody z kranu w czterech gminach, w tym w GMINIE OLKUSZ.

O odwołaniu alertu, jeśli taki nastąpi, poinformujemy stosownym komunikatem.

Woda - komunikat

W związku z pojawiającymi się pytaniami informujemy, że woda jest niezdatna do spożycia wyłącznie we wskazanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Na terenie Gminy Olkusz są to:
Olkusz, Rabsztyn, Podgrabie, Olewin, Osiek, Sieniczno, Witeradów, Zawada, Zimnodół, Żurada, Zederman, Gorenice, Niesułowice, Bogucin Mały.
W pozostałych miejscowościach Gminy Olkusz woda jest zdatna do spożycia.

Informacja stwierdzająca przydatność wody do spożycia

PPIS poinformował właśnie, że woda w gminach OLKUSZ, BUKOWNO, BOLESŁAW i KLUCZE jest już zdatna do spożycia. Natomiast może się jeszcze utrzymać zmieniony smak i zapach wody, co ma związek z jej dalszym chlorowaniem.

Zajęcia w szkołach i przedszkolach w gminie Olkusz odbędą się dzisiaj normalnie. Dyrektorzy szkół już wczoraj zostali zawiadomieni o warunkach koniecznych do zabezpieczenia uczniów:
- w wodę pitną
- chusteczki antybakteryjne.

Woda - komunikatW związku z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który stwierdził brak przydatności do spożycia wody dostarczanej z olkuskich wodociągów, chcemy na bieżąco informować mieszkańców o podejmowanych działaniach. W Olkuszu wodę będą dostarczały beczkowozy. Już teraz znajdują się one na rynku oraz na Os. Młodych (pętla przy ul. Krasickiego). Z uwagi na fakt, że sytuacja jest dynamiczna, chcielibyśmy zachęcić Państwa do śledzenia naszego profilu na facebooku (https://www.facebook.com/umigolkusz). Przekazujemy tam każdą otrzymaną informację, która może się przydać mieszkańcom.

Olkuski Sanepid stanowczo dementuje informacje, jakoby wiadomość o skażeniu wodą była znana kilka dni temu i celowo zatajona. Tego typu komunikaty są umieszczane przez mieszkańców na portalach społecznościowych i w rozmowach. Zgodnie z oficjalnym komunikatem przekazanym nam przez PPIS w Olkuszu, jeszcze raz podkreślamy: badania wody są monitorowane na bieżąco i wykonywane co 24 godziny w ramach kontroli wewnętrznej. Bakterie E. coli oraz enterokoki zostały wykazane w badaniu przeprowadzonym w poniedziałek (8 lutego), po czym wprowadzono odpowiednie procedury, w tym poinformowano mieszkańców. Badania z dni poprzednich NIE WYKAZAŁY OBECNOŚCI ŻADNYCH BAKTERII. Wszystkie wyniki analiz są gromadzone i w razie potrzeby zostaną upublicznione.

Harmonogram dowozu wody na terenie Miasta i Gminy Olkusz w dniu 09.02.2016 r.

UWAGA! Mieszkańcy Wiśliczki i Olewina w najbliższym czasie otrzymają wodę w baniakach. Zostanie ona dostarczona wozami strażackimi, z których będą rozgłaszane komunikaty głosowe.

Woda - komunikatOlkuski Sanepid wydał w poniedziałek decyzję, w której stwierdzono brak przydatności wody do spożycia w ciągu publicznym SUW Olkusz. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nakazał Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu natychmiastowe działania naprawcze, informacyjne oraz zapewnienie odbiorcom wody przydatnej do spożycia przez ludzi, a także poinformowanie o punktach jej odbioru.