Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Po przerwie, spowodowanej pandemią koronawirusa, w czerwcowy ciepły poranek odbyło się spotkanie emerytowanych pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu. Na zaproszenie burmistrza tradycyjnie chętnie odpowiedzieli byli urzędnicy, których zainteresowanie bieżącymi sprawami miasta jest ciągle bardzo duże. To właśnie Gminie Olkusz poświęcili lata – często dziesiątki lat – swojej pracy.

W pierwszy weekend lipca mury rabsztyńskiej warowni rozbrzmiewać będą szczękiem oręża i bitewnym zgiełkiem. Wszystko to za sprawą  XVI Turnieju Rycerskiego na zamku w Rabsztynie.

 

Nazwa zadania: „Dzienny Dom „Senior+” dla seniorów z gminy Olkusz – funkcjonowanie placówki - 2022 r.”

Całkowity koszt zadania publicznego: 270 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 109 350,00 zł

Zadanie pn. „Dzienny Dom „Senior+” dla seniorów z gminy Olkusz – funkcjonowanie placówki – 2022 r.” zakładał dofinansowanie do bieżącego utrzymania 30 miejsc dziennego pobytu dla seniorów z gminy Olkusz. Placówka mieści się w budynku będącym własnością gminy Olkusz (ul. Żuradzka 16, 32-300 Olkusz), który został oddany w użyczenie organizacji pozarządowej - Caritas Diecezji Sosnowieckiej. Organizacja ta została wybrana w ramach otwartego konkursu ofert w 2021 r. do prowadzenia placówki typu Dzienny Dom Senior+.

W ramach złożonej oferty zakłada się finansowanie powstałych w 2018 r. 30 miejsc, w ramach których dostępne są następujące formy wsparcia:

  • opieka i wsparcie personelu Domu oraz innych specjalistów w ramach planowanych zajęć, warsztatów i konsultacji,
  • pomoc w czynnościach dnia codziennego w tym zapewnienie gorącego posiłku, dostępu do pralni,
  • szeroki program aktywizacji ruchowej i fizjoterapii,
  • różnorodne ćwiczenia usprawniające umysł, pamięć i sprawność manualną,
  • możliwość udziału w spotkaniach integracyjnych i międzypokoleniowych,
  • bogata oferta zajęć rekreacyjnych, artystycznych i kulinarnych,

 

Wszystkie zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczestników.

 

Gmina Olkusz uzyskała dofinansowanie na realizację tego zadania ze środków budżetu państwa z Programu wieloletniego „Senior+” edycja 2019 na lata 2021 – 2025 w wysokości 109 350,00 zł.

 

21 czerwca 2022 roku odbyła się sesja, w czasie której Rada Miejska w Olkuszu zdecydowała o udzieleniu burmistrzowi Romanowi Piaśnikowi wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu za 2021 rok. Mimo trwającej pandemii koronawirusa w 2021 roku w Gminie Olkusz oddano do użytku wiele inwestycji, które służą Mieszkańcom naszej Gminy.

Dobiegł końca ostatni etap przebudowy ul. Przemysłowej w Olkuszu. Komfort podróży drogą, którą codziennie przemieszczają się tysiące klientów oraz pracowników zakładów zlokalizowanych w tym miejscu, diametralnie się poprawił. Wartość zakończonych prac w trzecim etapie wyniosła blisko 2,4 mln złotych, a wszystkich etapów – blisko 3,43 mln złotych.

25 czerwca na terenie Silver Parku odbędzie się ekologiczny piknik miejski „Wakacje z naturą!”. Na uczestników czekają liczne atrakcje związane z ekologią i recyklingiem m.in., warsztaty ze sztuki ze śmieci, turniej Eko-Milionerzy, kącik eko-melomana, ul z recyklingu, strefa zabawy i wiele innych. Olkuski Eko Piknik rozpocznie się o godzinie 11.00 i potrwa do 16.00.

Kolejne miejsce na mapie Olkusza zostało objęte miejskim monitoringiem. W parku miejskim w centrum miasta zostały zainstalowane nowe kamery, które uzupełnią – składającą już z około 80 urządzeń – sieć. Nadzór nad nią pełni olkuska Straż Miejska.

14 czerwca 2022 r. odbyła się XXXVIII  Spartakiada Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Olkusz. Organizatorem spartakiady jest Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Olkuszu we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Olkuszu. Zawody wracają po 5 latach przerwy na zrewitalizowany Stadion Lekkoatletyczno-Piłkarski w OSW „Czarna Góra”. Uczestnikami spartakiady byli uczniowie z olkuskich szkół podstawowych i średnich.

27 czerwca na parkingu przy Parku Czarna Góra w Olkuszu od 12 do 17 odbędzie się wielka zbiórka elektrośmieci. Wszystkie zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne będzie można przekazać do recyklingu. Stare pralki, zepsute lodówki, nieużywane radia czy telewizory, Fundacja Odzyskaj Środowisko zamieni na nasiona łąk kwietnych. Najwyższy czas zrobić porządki!

Kilkadziesiąt osób wzięło udział w nowej grze miejskiej prezentującej Srebrny Szlak Gwarków Olkuskich w ramach XXI Turystycznej Rodzinnej Imprezy Plenerowej z Dreptusiem pod hasłem „Zagadki olkuskiej starówki”

Przez kilka dni olkuszanie brali udział w wydarzeniach upamiętniających 80. rocznicę zagłady olkuskich Żydów.

Zachęcamy do zgłaszania organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta i Gminy Olkusz do tegorocznej Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Olkusz,

po przerwie, spowodowanej pandemią koronawirusa, mam przyjemność zaprezentowania zasad kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego Olkusza. Jestem ogromnym zwolennikiem tej inicjatywy, która przyniosła wiele pięknych efektów w postaci zakończonych inwestycji. Gorąco dziękuję za Państwa zaangażowanie, które stało się przykładem dla wielu miast i gmin w całym kraju, zazdroszczących nam wysokiej frekwencji w głosowaniach nad obywatelskimi projektami.

Gorąco zachęcam Państwa do składania wniosków w nadchodzącej edycji Budżetu Obywatelskiego. Jestem przekonany, że Państwa zaangażowanie i dobre pomysły przyczynią się do powstania wielu cennych inicjatyw.

/-/ Roman Piaśnik

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

11 czerwca na olkuskim rynku po raz czwarty świętowano Olkuskie Senioralia, których organizatorami byli Roman Piaśnik, Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz oraz Olkuska Rada Seniorów.