Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Wybrzmiały ostatnie dźwięki organów Hansa Hummla. W niedzielny wieczór zakończyły się trwające od 8 października XXII Międzynarodowe Olkuskie Dni Muzyki Organowej i Kameralnej.

7 października w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/2022 Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy MOK.

Osiem sołectw z województwa małopolskiego zostało dostrzeżonych w kategorii Nowatorska Małopolska Wieś – konkursie, organizowanych przez Województwo Małopolskie, którego celem jest zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawy życia jej mieszkańców. Wyróżnienie, a także nagrodę w postaci dotacji w wysokości 10 tys. złotych, otrzymało sołectwo Gorenice. Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się 29 września w Muzeum – Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec.

28 września 2021 roku odbyło się spotkanie pożegnalne dla dyrektorów, którzy w ostatnich latach pracowali w olkuskiej oświacie – Pauliny Polak, dyrektor Samorządowego Zespołu Edukacji w Olkuszu, która w połowie września została wicestarostą Powiatu Olkuskiego, a także Zyty Kaliś i Jolanty Babasińskiej, odchodzących na emeryturę dyrektorek olkuskich przedszkoli.

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego przyznanych przez Sejmik Województwa Małopolskiego na podstawie uchwały Nr XLI/573/21 z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego oraz uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 1033/21 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie zawarcia umów z gminami dotyczących udzielenia pomocy finansowej na realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich z terenu województwa małopolskiego w  2021 r.

Flaga

                             DOFINASOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

NAZWA PROGRAMU: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014‐2020.

NAZWA ZADANIA: „Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego”

DOFINASOWANIE: 269 779,11 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 6 481 546,72 zł

Głównym celem projektu jest wytyczenie i oznakowanie tras rowerowych oraz turystycznych w powiecie olkuskim o łącznej długości około 45,4 km

W ramach projektu powstanie trasa przebiegająca przez główne atrakcje gmin Olkusz, Klucze i Wolbrom, w tym m.in. utworzenie pętli – dookoła Zalewu Wolbromskiego (która będzie stanowić trasę turystyczną) oraz pętli prowadzącej do tzw. "Róży Wiatrów" przez teren Pustyni Błędowskiej.

W ramach projektu:

  • wykonane zostanie oznakowanie drogowego na odcinkach o długości ok. 10,5 km,
  • wykonane zostanie oznakowanie turystycznego na odcinkach o dł. ok. 19,65 km,
  • wykonane zostanie utwardzenia szlaku oraz oznakowania turystycznego na odcinkach o dł. ok. 15,24 km,
  • powstaną również miejsca odpoczynku dla potrzeb rowerzystów.

W ramach ww. konkursu sołectwo Gorenice otrzymało wyróżnienie w kategorii „Nowatorska Małopolska Wieś”. Przyznana nagroda w wysokości 10 000 zł - decyzją Rady Sołeckiej – przeznaczona zostanie na realizację zadania własnego gminy Olkusz pn. „Zakup wyposażenia do pomieszczenia Koła Gospodyń Wiejskich w Gorenicach”.

W związku z ostatnim dniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 informujemy, że członkowie Gminnego Biura Spisowego w Olkuszu wraz z rachmistrzami spisowymi będą pełnili dyżur w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu do godziny 18:00.

Przypominamy o:

  • funkcjonowaniu infolinii spisowej, która jest czynna od 8:00 do 20:00 pod nr. tel.: 22 279 99 99
  • możliwości spisania się poprzez formularz internetowy: https://spis.gov.pl

Spis Powszechny

W poniedziałek 27 września w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Koła „Ziemi Olkuskiej” Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. W czasie obrad medalem za wybitne zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego został odznaczony Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

Ulice: Nad Karczmą i Żurawia w Niesułowicach, kolejny etap przebudowy chodnika w Witeradowie, a także chodnik prowadzący w kierunku ogródków działkowych na ul. Żuradzkiej – te inwestycje zostały oddane do użytku na początku października. Łączny koszt prac wyniósł 245 tys. złotych.

Rozpoczęły się prace związane z budową zaplecza sportowego z trybunami na terenie Parku Czarna Góra w Olkuszu. Ich wartość sięga ponad 7,3 mln złotych, natomiast Gmina Olkusz na realizację zadania uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w łącznej wysokości przekraczającej 3,5 mln złotych. Inwestycja ma być gotowa jesienią przyszłego roku.

„NOC/MOC naukowych wrażeń w Bibliotece” - pod takim hasłem 17 września 2021 r. odbyła się po prawie dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią 14. Noc w Bibliotece.