Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

W tym roku kontynuowana jest akcja, polegająca na okazaniu wspólnej troski o estetykę swojej najbliższej okolicy. Od marca Mieszkańcy i instytucje organizują lokalne działania, polegające na sprzątaniu lasów i innych terenów zielonych, a Gmina Olkusz zapewnia bezpłatny odbiór zebranych odpadów i rękawice dla uczestników akcji. Kulminacją będzie wspólne sprzątanie jednego miejsca, do którego zaproszeni są wszyscy chętni. 19 maja 2022 roku o godzinie 16:00 spotkajmy się przy wejściu do przejścia podziemnego przy południowej obwodnicy Olkusza.

21 maja 2022 roku na olkuskim rynku odbędą się obchody Święta 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej połączone z uroczystą przysięgą wojskową żołnierzy OT, organizowane przez Wojewodę Małopolskiego oraz Dowódcę 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
W programie:
➡️ uroczysta przysięga wojskowa żołnierzy OT;
➡️ pokaz musztry paradnej w wykonaniu uczniów klas mundurowych;
➡️ defilada pododdziałów 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej;
➡️ pokaz sprzętu służb mundurowych;
➡️ gry i zabawy dla dzieci;
➡️ grochówka żołnierska.
Nie zabraknie również naszego stoiska promocyjnego 
W związku z organizacją uroczystości nastąpi całkowite wyłączenie z ruchu samochodowego w obrębie rynku i przylegających ulic w dniach 20-21 maja 2022 roku.
 

Z okazji przypadającego w dniu 8 maja święta Bibliotekarza i Bibliotek składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia.

 

20 kwietnia uczniowie olkuskich szkół wyruszą w niecodzienną podróż do świata ekologii. Czy smog można zamknąć w słoiku? Co to jest dwutlenek węgla?
Jak prezentują się elektryczne śmieci jako dzieła sztuki? A może już pora na recyklingowy szach mat? W ramach zajęć edukacyjnych pt. Olkusz dba o dobry klimat, uczniowie zobaczą jak łatwo jest być eko. Dodatkowo, w Centrum Kultury, mieszkańcy Olkusza będą mogli zobaczyć wystawę Beeżuterii oraz Ogrodów w Szkle z elektrośmieci. Edukacja ekologiczna realizowana jest w ramach projektu Elektryczne Śmieci przez Urząd Miasta
i Gminy Olkusz, Fundację Odzyskaj Środowisko oraz organizację odzysku AURAEKO we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury.

5 maja w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu odbyły się obchody jubileuszu 60-lecia istnienia Szkoły Podstawowej Nr 4. Zgromadzeni na uroczystości chętnie dzielili się swoimi wspomnieniami z życia szkoły, a życzenia z okazji okrągłej rocznicy złożył burmistrz Roman Piaśnik. Pamiętano również o płk. Francesco Nullo, którego 159. rocznica śmierci przypadała w dniu obchodów.

1 maja o godz. 10:00 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu oraz Sołtys Sieniczna zapraszają na XXX Rodzinny Rajd po Olkuskich Szlakach Rowerowych oraz marsz Nordic Walking.  Start i meta rajdu otwierającego sezon rowerowy 2022 znajduje się przy Szkole Podstawowej w Sienicznie.

Życzenia

Życzenia Dzień Strażaka

Dobiegły końca prace, polegające na przebudowie ul. Chopina. Nierówną i już zniszczoną nawierzchnię asfaltową zastąpiła estetyczna i bezpieczna nawierzchnia z kostki. Wartość inwestycji to blisko 585 tys. złotych.

Cztery ciekawe projekty dotyczących działań kulturalnych zrealizują w tym roku organizacje pozarządowe z terenu Miasta i Gminy Olkusz dzięki wsparciu w ramach konkursu „Mecenat Małopolski” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Nie żałował nikt, kto ostatniego dnia kwietnia – w wigilię majówki – zdecydował się przybyć do zamku Rabsztyn, by wspólnie świętować rozpoczynający się sezon turystyczny. Atrakcji dla wszystkich grup wiekowych nie brakowało, a sygnał do rozpoczęcia zabawy wystrzałem armatnim dał Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

 

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych Strategii Rozwoju

 

Zgodnie z zarządzeniem nr 0050.2440.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 13.04.2022 ogłoszone zostają konsultacje społeczne. Przedmiotem konsultacji jest projekt dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Olkusz na lata 2023-2033, w którym wskazano kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój gminy w ciągu najbliższych lat.

Projekt Strategii podlega konsultacjom z m.in. sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, a także mieszkańcami gminy, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057).

Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom oraz pozostałym interesariuszom złożenie uwag dotyczących projektu dokumentu. Przesłane uwagi pozwolą na poznanie opinii oraz oceny, a dzięki temu wprowadzenie do dokumentu ewentualnych korekt.

Zachęcamy do aktywnego udziału i składania opinii oraz uwag w formie pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jednocześnie dziękujemy za aktywny udział w ankietyzacji.

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać do dnia 24 maja 2022 r. w następujący sposób :

1) pisemnie za pomocą formularza (załącznik nr 1) opublikowanego na stronie internetowej gminy www.umig.olkusz.pl wraz z projektem Strategii (załącznik nr 2) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, a także dostępnego do pobrania w postaci papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu (Rynek 1, 32-300 Olkusz) na dzienniku podawczym:

  • w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz (dziennik podawczy, Biuro ds. Koordynacji Funduszy Unii Europejskiej)
  • pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz (decyduje data wpływu do Urzędu),

2) elektronicznie w następujący sposób:

  • poprzez elektroniczny formularz konsultacji społecznych (Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodraczych DELTA PARTNER) https://ankieta.deltapartner.org.pl/konsultacje_sr_olkusz
  • poprzez system ePUAP, adres skrytki Miasta i Gminy Olkusz e-PUAP: /il751m3lrx/skrytka (decyduje data wpływu do Urzędu),
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Konsultacje potrwają od 19.04.2022 r. do 24.05.2022 r.

Sprawozdanie wraz z odniesieniem do przesłanych uwag zostanie udostępnione na stronie internetowej gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

 

 

Zał. 1_Formularz_konsultacji

 

Zał. 2_Strategia Rozwoju Gminy Olkusz 2023-2033

 

Ambitne plany przebudowy kortów tenisowych na terenie OSW „Czarna Góra”, poprzedzone konsultacjami z olkuskim środowiskiem tenisowym, będą musiały poczekać. Jedyna oferta, zgłoszona w postępowaniu przetargowym na przebudowę kortów tenisowych z budową oświetlenia, obarczona była wadą prawną, a w konsekwencji całe postępowanie musiało zostać unieważnione.