Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” od 28 lipca 2022 roku ma nowego przewodniczącego – wskazaniem burmistrza Romana Piaśnika został nim Łukasz Parfiński, dotychczasowy naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu. Zastąpił na tym miejscu Tadeusza Chwasta, który funkcję przewodniczącego pełnił od 2016 roku.

Jako bezpartyjny burmistrz współpracuję z każdym środowiskiem politycznym, jeżeli realizowana wspólnie inicjatywa może przynieść korzyść Państwu – Mieszkańcom Gminy Olkusz. Nie mogę jednak pozwolić na to, by członek partii rządzącej swoją lekkomyślnością i potrzebą autopromocji stwarzał zagrożenie dla powodzenia inwestycji – nawet tych, które są dofinansowane ze środków rządowych.

W poniedziałek 1 sierpnia, na olkuskim Starym Cmentarzu o godzinie 17:00 rozpoczną się uroczystości 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Wyróżnienie oraz nagroda w wysokości 10 tysięcy złotych trafią do Żurady, docenionej w konkursie Województwa Małopolskiego „Małopolska Wieś 2022” w kategorii Nowatorska Małopolska Wieś. Celem konkursu jest zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawy życia jej mieszkańców.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w wieku 90 lat zmarł Józef Januszek - Honorowy Obywatel Miasta Olkusza, wieloletni nauczyciel matematyki w I Liceum Ogólnokształcącym w Olkuszu.

Łącząc się w bólu i żałobie, składamy w imieniu własnym oraz całego olkuskiego samorządu wyrazy szczerego, głębokiego współczucia dla całej, pogrążonej w żalu rodziny.

 

Jan Kucharzyk

Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu

Roman Piaśnik

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

 

ŚP. Józef Januszek

Józef Januszek urodził się i wychował w Olkuszu, z którym związał całe swoje dorosłe życie – zawodowe i prywatne. Od 1957 roku jako nauczyciel matematyki przez wiele dekad z ponadprzeciętnym oddaniem przekazywał wiedzę i pasję do nauk matematyczno-przyrodniczych kilku pokoleniom olkuszan.

Był pierwszym przewodniczącym utworzonego w 1981 roku NSZZ „Solidarność”. Od podstaw organizował pracę biura Delegatury Oświaty i Wychowania, a w latach 1990-1992 pełnił funkcję jego dyrektora. Powszechne zaufanie mieszkańców i szacunek do pracy na rzecz Olkusza miały również swoje odzwierciedlenie w mandacie radnego Rady Miejskiej, który sprawował w latach 1990-1994, będąc jednocześnie przewodniczącym Komisji Kultury i Edukacji.
 
Talent, umiejętności i osiągnięcia zawodowe Pana Józefa Januszka zostały docenione poprzez przyznanie takich odznaczeń jak: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej. Pan Józef Januszek był wielokrotnie wyróżniany nagrodami Ministra Oświaty i Wychowania, a także Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu. Za pracę społeczną na rzecz innych z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz odebrał Nagrodę „Cordis Nobilis”.
 
Pogrzeb Honorowego Obywatela Miasta Olkusza odbędzie się 8 lipca 2022 r. o godzinie 14:00 na Cmentarzu Parafialnym w Olkuszu.

Gdy 24 lutego Ukrainę najechały rosyjskie wojska, niemal natychmiast w Olkuszu powstał pierwszy punkt pomocy naszemu wschodniemu sąsiadowi. Było to możliwe dzięki współpracy burmistrza Romana Piaśnika z liczną grupą wolontariuszy zgromadzonych przy Stowarzyszeniu SIMO. Pomoc od Mieszkańców Srebrnego Miasta trafiała m.in. do ukraińskiego miasta Niżyn w obwodzie czernihowskim. W poniedziałek 25 lipca władze Niżyna przybyły do Olkusza, by wyrazić swoją wdzięczność za okazane wsparcie. Była to również okazja do zainicjowania oficjalnych rozmów na temat współpracy obu miast.

Niemal każde większe opady deszczu dla mieszkańców Bogucina Małego zmieniają się w koszmar. Występujące podtopienia to nie tylko realne zagrożenie dla życiowego dorobku wielu osób, których posesje graniczą z wymagającą remontu drogą powiatową, ale także duże niebezpieczeństwo dla pieszych i zmotoryzowanych użytkowników drogi. Dostrzegając te problemy burmistrz Roman Piaśnik wyraził gotowość przekazania Powiatowi Olkuskiemu 500 tys. złotych na kapitalny remont drogi powiatowej 1092K.

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o wręczeniu przez burmistrza Romana Piaśnika nominacji na stanowisko zastępcy burmistrza ds. społecznych Marcinowi Wierciochowi – dotychczasowemu dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu. W związku z tą zmianą obowiązki dyrektora MOK objął Michał Mączka, związany z tą instytucją kultury od 2004 roku.

Dobiegł końca Letni Festiwal Organowy „Organy Srebrnego Miasta 2022”, odbywający się pod patronatem Romana Piaśnika, Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

 

Ogłoszenie

Burmistrza Miast i Gminy Olkusz

 

Informuję, że Gmina Olkusz przygotowuje się do wykonania analizy możliwości wykorzystania terenów, w tym rolnych, pod lokalizację farm fotowoltaicznych. Analiza będzie brała pod uwagę położenie gruntów w obszarach chronionych krajobrazowo i przyrodniczo, przydatność rolniczą terenów, dostępność komunikacyjną i inne uwarunkowania mające wpływ na ekonomiczno – społeczne możliwości lokalizacji inwestycji oraz złożone wnioski. Analiza powyższa służyć będzie w przyszłości podjęciu decyzji o ewentualnych zmianach w dokumentach planistycznych.

W związku z powyższym wszystkich zainteresowanych lokalizacją farm fotowoltaicznych proszę o złożenie wniosku do tut. Urzędu do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Wniosek powinien zawierać oznaczenie nieruchomości (numery działek i nazwę obrębu – wskazane jest dołączenie mapy), określenie prawnego tytułu do nieruchomości, planowaną powierzchnię i moc inwestycji, w przypadku gruntów rolnych – jego klasę, określenie miejsca podłączenia do sieci energetycznej, jak również określenie prawnego dojazdu do inwestycji.

Wnioski należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz w formie papierowej na adres: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz lub elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., jak również za pomocą platformy ePUAP na adres: /il751m3lrx/skrytka.

 

Roman Piaśnik

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Olkusz

 

 

Informuję, że:

- Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.

- Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz z siedzibą: Rynek 1, 32-300 Olkusz i są one podawane w celu składania uwag do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

- Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.

- Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

- Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym i ma charakter obowiązkowy.

- Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

- Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom i organom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

- Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.

- Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

 

3 lipca Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu oraz Rada Sołecka Niesułowic, we współpracy z Miastem Bukowno i Miastem Trzebinią zorganizowali Rajd Rowerowy Szlakiem Kordonów Granicznych oraz Nordic Walking. W rajdzie wzięło udział 164 rowerzystów oraz 14 osobowa grupa nordic walking.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA UPAŁ - PORADNIK

Dobiegły końca prace modernizacyjne i odbiorowe kompleksu basenowego, który znajduje się na terenie Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego Czarna Góra w Olkuszu. Oznacza to, że już od najbliższej soboty basen będzie otwarty. Serdecznie zapraszamy!