Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Informacja o porządku obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej w Olkuszu dniu 13 października  2021, godz. 15:30 w trybie stacjonarnym w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. informuje o nowym cenniku opłat za wodę i ścieki opracowany na podstawie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin: Olkusz, Bukowno, Klucze, Bolesław na okres od dnia 23.09.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. z uwzględnieniem dopłat gmin. Więcej informacji tutaj.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Projekt rozbudowy ul. Jasnej w Olkuszu”