Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Ogłoszenie o możliwości  zgłaszania uwag  do  oferty na  realizację  zadania – Przedsięwzięcia edukacyjne dla młodzieży -  „Warsztaty dla młodzieży  na  temat  niepełnosprawności”

Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krakowie o przeprowadzanym w dniach od 27 września do 6 października 2018 r. ochronnym szczepieniu lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

Wykaz punktów do głosowania w Budżecie Obywatelskim 2019.

Ogłoszenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „budowa budynku biurowo-konferencyjnego  siedziby Nadleśnictwa Olkusz wraz  z towarzyszącą infrastrukturą techniczna i drogową,  budowa budynku gospodarczego ze stacją uzdatniania wody i generatorem prądu, budowa wieży telekomunikacyjnej, studni głębinowej, oraz przebudowa istniejącego zbiornika p.poż.”, przewidzianych do realizacji na działce nr ew. gr. 844/1 obr. Pomorzany w Olkuszu

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1076K w miejscowości Olkusz”.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych 1063K, 1074K i 1079K w miejscowości Olkusz i Żurada”

"Sprzątanie Gminy"

13-14 września 2018 r.

 

 

Zapraszam wszystkich Mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz do udziału w akcji "Sprzątanie Gminy" w ramach kampanii  "Sprzątanie Świata -  Polska 2018", tym razem po hasłem „Akcja – Segregacja!”.

Celem tegorocznej edycji jest promocja wśród mieszkańców idei selektywnej zbiórki odpadów.

Działania te są niezwykle istotne ze względu na lepsze wykorzystywanie zasobów, które kumulujemy w odpadach oraz poszanowanie środowiska, oszczędność energii i wody. Segregowanie odpadów jest ważne również ze względu na konieczność osiągnięcia przez polskie Gminy poziomu 30% recyklingu już w tym roku, a przez Polskę poziomu 50% recyklingu odpadów z gospodarstw domowych już za dwa lata, w 2020 roku.

Aktualnie z gospodarstw domowych do recyklingu trafia ok. 13% odpadów, a musimy w ciągu dwóch lat osiągnąć poziom trzykrotnie wyższy!

Segregacja odpadów jest także jedną z podstaw Gospodarki Obiegu Zamkniętego (Circular Economy), którą wdrażają Polska i wszystkie inne państwa Unii Europejskiej.

Zapraszamy - przyłączcie się do nas!

Bliższe informacje na temat akcji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi UMiG w Olkuszu ul. Rynek 1, w pok. nr  326 lub pod nr  tel. 032 6260176.

 

 

 

                                                                                                     Burmistrz Miasta i Gminy                                              Olkusz

                                                                                                     Roman Piaśnik