Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Informacja o porządku obrad XL sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 24 kwietnia 2018 roku – godz. 10.00

Komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu o przerwie w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Podlesie Rabsztyńskie, Pazurek, Zimkówka w dniu 12.04.2018 r. od godz. 8.00 do godz. 15.00