Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

PWiK sp. z o.o. informuje, że w dniach od 3 kwietnia 2018 r. do 7 kwietnia 2018 r. będzie prowadzona profilaktyczna dezynfekcja sieci wodociągowej na terenie gmin Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze za pomocą podchlorynu sodu. Środek dezynfekujący będzie dawkowany w stężeniu 0,2-0,25 mg/l CL2 u końcowych odbiorców. W związku z powyższym w danym okresie pogorszą się właściwości smakowe i zapachowe dostarczanej wody na skutek wyraźnie wyczuwalnego zapachu chloru.

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju o wydaniu decyzji dot. inwestycji "Gazociąg wysokiego ciśnienia od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń"

Ostrzeżenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu o spadku temperatury i zamarzaniu nawierzchni dróg oraz chodników.

Informacja Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu dot. zawartości ołowiu i kadmu w wodach z ujęć PWiK Olkusz

Zarządzenie Nr 0050.2861.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 13.03.2018 r. w sprawie przeprowadzania obowiązkowej akcji deratyzacji na terenie Gminy Olkusz w terminie wiosennym.

W dniu 22.03.2018 r., na czas realizacji zadania pn. "Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu obejmująca przebudowę i rozbudowę budynku dawnego starostwa oraz zagospodarowanie terenu zabytkowego zespołu", zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu.

Informacja Małopolskiej Izby Rolniczej na temat miejsc wypełniania wniosków obszarowych przez pracowników Izby w okresie od 15.03.2018 – 15.05.2018 r.