Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Ogłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu  kultury fizycznej „ Ruch to zdrowie! - zachęcenie mieszkańców sołectw Sieniczno, Olewin i Wiśliczka do prowadzenia zdrowego trybu życia poprzez uczestnictwo w zajęciach ruchowych.”

Informacja dla hodowców drobiu i innych ptaków

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz  o podjęciu przez Radę Miejską w Olkuszu Uchwały Nr XXVIII/384/2017 z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz – zmiana nr 21

Komunikat - Ostrzeżenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu o prognozowanym wystąpieniu silnego wiatru od godz. 09:00 dnia 02.03.2017 do godz. 19:00 dnia 02.03.2017

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o podjęciu przez Radę Miejską w Olkuszu Uchwały Nr XXVIII/383/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pazurek – Rabsztyn – Bogucin Mały – Podgrabie” (wzgórze rabsztyńskie).