Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na istniejących urządzeniach

Komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu o przerwach w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Braciejówka część od nr 59 do nr 39a (prawa strona) w dniu 13.03.2018 r. od godz. 8.00 do godz. 14.00

SZKOLENIA US OLKUSZ UL. BUDOWLANYCH 2

Z dniem 7 marca 2018 roku zostanie wprowadzona zmiana stałej organizacji ruchu w związku z oznakowaniem stref ruchu na terenie olkuskich osiedli Mieszkaniowych - osiedle Młodych (ul. Reja, Krasińskiego, Konopnickiej, Sosnowej) w Olkuszu.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko