Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz przypomina, że lodowisko na olkuskim rynku funkcjonuje do 28 lutego 2017.

W okresie od 1.03.2017 do 15.03.2017, w związku z pracami polegającymi na składaniu konstrukcji lodowiska, mogą występować utrudnienia w ruchu w rynku, łącznie z czasowym ograniczeniem liczby dostępnych miejsc parkingowych.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW w Krakowie ostrzega, że od 24.02.2017 r. godz. 00.00 do 24.02.2017r godz. 18.00  przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, porywami do 90 km/h, z zachodu.

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi należy na bieżąco informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

PWiK sp. z o.o. w Olkuszu zawiadamia, że w dniu 24.02.2017 od godz. 7:00 do godz. 15:00, w związku z usuwaniem awarii sieci wodociągowej nastąpią zakłócenia i przerwy w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Olkusz ul. Skalska blok nr 21, 20, 3, 19, 18, 17. Po uruchomieniu sieci wodociągowej może wystąpić podwyższona barwa wody.