Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu o przerwie w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Olkusz ul. Na Skarpie i ul. Łukasińskiego w dniu 09.11.2017 r. od godz. 7.30 do godz. 14.00

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wydaniu 27 października 2017 r. decyzji nr 41/BZ/2017 znak: WI-XI.7840.1.89.2017.AS, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8.4MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego – Zadanie 3 (Odcinek Pałecznica – Sławków)”

Informacja o aktualnym dojeździe do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Olkuszu ul. al. 1000-LECIA 15 d.

Ostrzeżenie meteorologiczne  Centralnego Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie o wystąpieniu opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym w dniach 27-28 października 2017 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o ponownym III wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mazaniec – Kamyk w Olkuszu (etap A)