Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o spotkaniu dot. prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu odlewni zlokalizowanych w miejscowości Osiek k. Olkusza” na działkach nr ew. gr. 559/1, 559/2

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych 1063K, 1074K i 1079K w miejscowościach Olkusz i Żurada”

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku biurowo-konferencyjnego siedziby Nadleśnictwa Olkusz wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz układem komunikacyjnym i parkingami, budowa budynku gospodarczego ze stacją uzdatniania wody i generatorem prądu, budowa masztu antenowego wys. ok. 35 m, budowa studni głębinowej gł. 100-120 m, przebudowa istniejącego zbiornika p. poż. oraz budowa szczelnego bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. powyżej 10 m3” w Olkuszu na działce nr ew. gr. 844/1.