Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Informacja o zrzucie szczepionki przeciwko wściekliźnie dla lisów

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o ponownym częściowym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Osieka i Zimnodołu wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

Informacja o porządku obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Olkuszu dniu 27 kwietnia 2021, godz. 15:30

Prośba o osobisty kontakt z Wydziałem Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w związku z trwającym postępowaniem w sprawie ochrony danych osobowych.

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o wydaniu w dniu 20.04.2021 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej składającej się z dwóch instalacji o łącznej mocy do 2 MW na działce nr  484 obręb Zimnodół, Gmina Olkusz”

Informacja Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu o rozpoczęciu realizacji projektu pn.: „Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych” dofinansowanego ze środków PFRON

15 marca ruszył nabór wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2021 r. Od tego roku rolnicy mogą składać je jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.