Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2020 roku w Gminie Olkusz

Premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw – wystartowały nabory

Informacja o funkcjonowaniu Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w dniu 03.04.2021r. (sobota)

Informacja o przesunięciu terminu kwalifikacji wojskowej w związku z sytuacja pandemiczna na terenie kraju

Informacja Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dot. przyjmowania wniosków od rolników którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF)

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej składającej się z dwóch instalacji o łącznej mocy do 2 MW na działce nr 484 obręb Zimnodół, Gmina Olkusz”