Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje „Modernizacja gospodarstw rolnych” oraz „Premie dla młodych rolników”

Informacja o  indywidualnych, bezpłatnych konsultacjach dot. możliwości pozyskania Funduszy Europejskich dla mieszkańców Gminy Olkusz.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

Obwieszczenie o wydaniu przez Ministra Inwestycji i Rozwoju decyzji z dnia 27.04.2018 r. znak: DAB.1.6631.8.2017.MD.6 utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia 27.10.2017 r. Nr 41/BZ/2017 znak:WI-XI.7840.1.89.2017.AS

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że w dn. 12.06.2018 r.
do godz. 12:00 na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym.