Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o otwartej rozprawie administracyjnej dla społeczeństwa dot. prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu odlewni zlokalizowanych w miejscowości Osiek k. Olkusza” na działkach nr ew. gr. 559/1, 559/2

Informacja o możliwości uzyskania dopłaty ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie do częściowej spłaty kredytów bankowych na realizację przez osoby fizyczne przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej lub wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne i efektywne energetycznie

Informacja o porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 29 maja 2018 roku – godz. 15.30

Informacja o wyznaczeniu inspektora ochrony danych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Komunikat Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu o prognozowanym wystąpieniu burz z opadami deszczu od godz. 13.00 do godz. 22.00 dnia 23.05.2018 r.