Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

W dniu 22.03.2018 r., na czas realizacji zadania pn. "Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu obejmująca przebudowę i rozbudowę budynku dawnego starostwa oraz zagospodarowanie terenu zabytkowego zespołu", zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu.

Informacja Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu dot. zawartości ołowiu i kadmu w wodach z ujęć PWiK Olkusz

Informacja Małopolskiej Izby Rolniczej na temat miejsc wypełniania wniosków obszarowych przez pracowników Izby w okresie od 15.03.2018 – 15.05.2018 r.

Informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na istniejących urządzeniach

SZKOLENIA US OLKUSZ UL. BUDOWLANYCH 2

Zarządzenie Nr 0050.2861.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 13.03.2018 r. w sprawie przeprowadzania obowiązkowej akcji deratyzacji na terenie Gminy Olkusz w terminie wiosennym.

Komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu o przerwach w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Braciejówka część od nr 59 do nr 39a (prawa strona) w dniu 13.03.2018 r. od godz. 8.00 do godz. 14.00