Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Informacja o porządku obrad XXXII  sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 20 czerwca 2017 roku – godz. 15.30

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 14 czerwca  2017 roku  w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgu  wyborczym Nr 17, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych   w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej  w Olkuszu dla wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Olkuszu,  zarządzonych na dzień 3 września  2017 roku.

PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu, ul. Kluczewska 4 zawiadamia, że z powodu awarii na sieci wodociągowej w Osieku, mogą wystąpić zakłócenia w dostawie wody dla  odbiorców miejscowości Osiek, Gorenice, Zimnodół, Zawada w dniu 14.06.2017 r. od godz. 7.00 do godz. 13.00.

Po uruchomieniu sieci wodociągowej może wystąpić podwyższona barwa wody.

SZKOLENIA US OLKUSZ UL. BUDOWLANYCH 2

 

19.06.2017 r.-23.06.2017 r.

 

LP

TEMAT SZKOLENIA

DATA SZKOLENIA

MIEJSCE SZKOLENIA

1

Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

20.06.2017 godz. 9.00

Pokój 203

2

Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, stanowiących pomoc de minimis

21.06.2017 godz. 9.00

Pokój 203

 

3

Zwolnienia z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn

21.06.2017 godz. 10.00

Pokój 211

4

Opodatkowanie przychodów ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych

22.06.2017 godz. 10.00

Pokój 214

 

Z A R Z Ą D Z E N I E WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Olkuszu.