Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

PWiK sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu informuje, że z powodu awarii sieci wodociągowej w Kosmolowie wystąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Kosmolów od strony Olkusza do wysokości budynku 144 w dniu 2.02.2017 r. od godz. 10:00 do godz. 13:00. Po uruchomieniu sieci wodociągowej może wystąpić podwyższona barwa wody.

Komunikat Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym w zakresie sprawozdawczości dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że od godz. 20:00 dnia 02.02.2017 do godz. 7:00 dnia 03.02.2017, prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź. W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych i zapobiegawczych oraz poinformowanie odpowiednich jednostek i służb.

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę na bieżąco informować zgodnie z obowiązującymi procedurami PCZK.

Zestawienie uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych do projektu nowej sieci szkół