Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

PWiK sp. z o. o. w Olkuszu zawiadamia, że w związku z pracami na sieci wodociągowej w miejscowości Kolbark wystąpi przerwa w dostawie wody od godz. 7.00 dnia 21.06.2016 do godz. 14.00 dnia 21.06.2016 r.

Kolbark, ul. Świętokrzyska, Źródlana, Stawowa, Spacerowa, Dębowa, Kamyk, Słoneczna, Wesoła, Ogrodowa, Olkuska, Zacisze, Grabowa, Dworska, Młyny.

Po uruchomieniu sieci może nastąpić podwyższona barwa wody. Woda pitna będzie dostarczana beczkowozami.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że od godz. 8.00 dnia 20.06 do godz. 21.00 dnia 20.06 br. na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się wystąpienie burz z opada deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h.

Z dniem 19 maja 2016 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 25 września 2015 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 poz. 584). Nowe przepisy wprowadzają szereg ułatwień dla korzystających z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) przedsiębiorców, w tym m.in. usprawniają procedury administracyjne związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej za pośrednictwem CEIDG.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że od godz. 10.30 dnia 17.06 do godz. 16.00 dnia 17.06 br. na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się wystąpienie burz z opada deszczu do 20 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h.

PWiK sp. z o.o. zawiadamia, że w związku z pracami awaryjnymi na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Olkusz: ul. Pomorska, ul. Stary Olkusz i ul. Gwarków w dniu 17.06.2016 r. od godz. 7:00 do godz. 14:00. Po uruchomieniu sieci wodociągowej może wystąpić podwyższona barwa wody.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz przypomina o możliwości otrzymania dotacji celowej w wysokości 2 500 zł. na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej przepompowni ścieków w ramach budowy przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego, położonego na terenie Miasta i Gminy Olkusz.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu budynków handlowo-usługowych wraz infrastrukturą techniczną i drogową na działkach nr: 773/6, 773/7, 773/8, 773/9, 773/19, 773/21, 1407/4, 1407/5, 1407/6, 1407/11, 1438/1, 1443/6, 1443/8, 1443/10, 1443/11, 774/10, 774/11 Obręb Olkusz przy ul. Sławkowskiej” oraz o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu o opinię i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia jw.