Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz przyjętego Uchwałą Nr XXXIV/279/97 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 lutego 1997r., z późniejszymi zmianami wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – zmiana nr 22.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW w Krakowie ostrzega, że dziś tj. 09.08.2016 r. od godz. 15.00 do godz. 24.00.  przewiduje się wystąpienie burz  z opadami deszczu do 35 mm., oraz porywami wiatru do 70 km/h . Lokalnie grad.

Zarząd Osiedla Młodych zaprasza serdecznie na konsultacje, które odbędą się 9 sierpnia 2016 roku o godzinie 16:00 w Dolince, koło altanki. Konsultacje będą dotyczyć projektu zagospodarowania terenów rekreacyjnych na Osiedlu Młodych.

PWiK w Olkuszu, ul. Kluczewska 4 informuje, że w dniu 04.08.2016 r. w godz. 7.00 – 15.00 związku z pracami awaryjnymi na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców Olkusza ulica Gęsia. Po uruchomieniu sieci wodociągowej może wystąpić podwyższona barwa wody.

OGŁOSZENIE o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania prowadzenie „ Szkółki Piłkarskiej dla dzieci w Gorenicach” w okresie od 05.09.2016r. do 31.10.2016r.

PWiK sp. z o.o. informuje, że w związku z przebudową boiska sportowego przy SP Nr 3 w Olkuszu i częściową przebudową sieci wodociągowej, wystąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców Olkusza ul. Kpt. Hardego 13, 15, 17, 19, 21, 23, 29 w dniu 9.08.2016 r. od godz. 7:00 do godz. 18:00. Po uruchomieniu sieci wodociągowej może wystąpić podwyższona barwa wody.