Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

SZKOLENIA US OLKUSZ UL. BUDOWLANYCH 2

 

05.06.2017 r.-09.06.2017 r.

 

LP

TEMAT SZKOLENIA

DATA SZKOLENIA

MIEJSCE SZKOLENIA

1

Zaniechanie ukarania sprawcy, który złożył korektę deklaracji

05.06.2017 godz. 9.00

Pokój 312

2

Wszczęcie egzekucji administracyjnej oraz jej przebieg

06.06.2017 godz. 9.00

Pokój 411

3

Obowiązki wspólników spółek osobowych i członków zarządu spółek kapitałowych w kontekście orzekania o odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania tych spółek

07.06.2017 godz. 9.00

Pokój 206

4

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego

08.06.2017 godz. 9.00

Pokój 411

 

Informacja o porządku obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 30 maja 2017 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olkusz w południowej części gminy, dla terenów położonych w obszarze II – „wiejskim”, w strefach polityki przestrzennej opisanych jako: - II - G – Zawada i II – H – Gorenice wraz z obszarem III – „leśnym”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że od godz. 13:00 dnia 23.05.2017 do godz. 23:00 dnia 23.05.2017, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.

Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty w dniu 29 maja 2017 r.

Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostały wniesione odwołania do Ministra Infrastruktury i Budownictwa od decyzji Wojewody Małopolskiego z 21 marca 2017 r., znak: WI-IV.747.1.2.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: „Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8.4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego – Zadanie 3 (odcinek Pałecznica – Sławków)” na terenie województwa małopolskiego.

Więcej