Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

XXX  sesja Rady Miejskiej w Olkuszu odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2017 roku (wtorek) o godz. 15.30  w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy Olkusz,  ul. Rynek 1.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu ostrzega, że od godziny 22:00 dnia 19:04 do godziny 7:00 dnia 20.04 prognozuje się spadek temperatury od -3 stopni Celsjusza do -1 stopnia Celsjusza, a przy gruncie do -4 stopni Celsjusza.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że do godz. 09:00 dnia 19.04.2017, prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 20 cm do 30 cm, lokalnie do 40 cm.

Informujemy że w dniu 15 kwietnia 2017 r. /sobota/ Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Olkuszu przy ul. 1000-lecia 15 d będzie nieczynny.

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2016 poz. 1731 ze zmianami; dalej zwanej też: Specustawą) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.)
WOJEWODA MAŁOPOLSKI
zawiadamia,  że  w  dniu  11  kwietnia  2017  r.  zostało  wydane  postanowienie  znak:  WI-IV.747.1.2.2017 o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki w decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.747.1.2.2017 z dnia 21 marca 2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: „Gazociąg
wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu  Hermanowice  –  Strachocina  –  Pogórska  Wola  –  Tworzeń  –  Tworóg  –  Odolanów  wraz  z infrastrukturą  niezbędną  do  jego  obsługi  na  terenie  województw  podkarpackiego,  świętokrzyskiego,
małopolskiego,  śląskiego,  opolskiego  i  wielkopolskiego  –  Zadanie  3  (Odcinek  Pałecznica  -  Sławków)”  na terenie województwa małopolskiego, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 *  tel. +48 (12) 39 21 104 * fax  +48 (12) 39 21 999 http://www.malopolska.uw.gov.pl

SZKOLENIA US OLKUSZ UL. BUDOWLANYCH 2

 

18.04.2017 r.- 21.04.2017 r.