Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o podjęciu Uchwały nr XXV/360/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Olkusza na lata 2016 – 2026.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o podjęciu Uchwały nr XXV/360/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Olkusza na lata 2016 – 2026.

Informujemy że, biuro obsługi klienta ALBA w Olkuszu ul. Floriańska , nie będzie czynne w dniach 24 i 31 grudnia.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o przedłużeniu terminu składania uwag do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olkusz – zmiana nr 21

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w dniu 30.12.2016 kasa Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu będzie czynna w godzinach 7:00-10:00.

Informujemy że, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Olkuszu ul. Partyzantów 5, nie będzie czynny w dniach 24 i 31 grudnia.