Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu, ul. Kluczewska 4 informuje, że w związku z usuwaniem awarii sieci wodociągowej wystąpią przerwy i zakłócenia w dostawie wody dla odbiorców miejscowości  Olkusz, część ul. Nałkowskiej blok nr 3, 5, 7 w dniu 27.01.2017 r. od godz. 8.00 do godz. 15.00.

Po uruchomieniu sieci wodociągowej może wystąpić podwyższona barwa wody.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że od godz. 20.00  dnia 26.01. br. do godz. 09.00 dnia 27.01. br., prognozuje się temperaturę minimalną w nocy lokalnie od – 18 oC do – 15 oC.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Olkuszu ul. Kluczewska 4 informuje, że w związku z ukrytą awarią na sieci wodociągowej w Kosmolowie, występują zakłócenia w dostawie wody dla odbiorców usytuowanych w górnych partiach miejscowości Kosmolów – prawa strona od nr 66 do nr 86, lewa strona od nr 105 do nr 119. Duże trudności i problemy ze zlokalizowaniem awarii wynikają między innymi z powodu trudnych warunków gruntowych, występującą grubą warstwą zmarzliny powstałą w skutek długotrwałych dużych mrozów.

Niestety na chwilę obecną, pomimo wszelkich podejmowanych działań, pracy od rana do nocy, awarii nie udało się znaleźć. Dzięki poczynionym przez Przedsiębiorstwo krokom zwiększono zakres miejscowości zasilanej od strony Olkusza, ponadto zawężono obszar i zmniejszono ilość budynków (ok. 34 domostwa), w których występują zakłócenia w dostawie wody. Jednocześnie woda w dalszym ciągu dowożona jest do potrzebujących mieszkańców. Lokalizowanie usterki i czynności mogące jej lokalizację ułatwić prowadzone są nadal. O postępach będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu, ul. Kluczewska 4 zawiadamia, że w związku z ukrytą awarią na sieci wodociągowej w Kosmolowie i problemami jej zlokalizowania, występują zakłócenia w dostawie wody dla odbiorców usytuowanych w górnych partiach miejscowości Kosmolów.

Problem pojawił się 22.01.2017 r. W poniedziałek (23.01.2017 r.) wykryto jedną nieszczelność, jednak jej usunięcie nie wpłynęło na poprawę sytuacji.

Woda codziennie dowożona jest do potrzebujących mieszkańców.

Diagnozowanie sieci wodociągowej trwa nadal. W dniu dzisiejszym wstawiane są dodatkowe zasuwy sieciowe, które umożliwią zawężenie obszaru poszukiwań.

Usunięcie awarii przewiduje się do godzin wieczornych 25.01.2017 r.

PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu, ul. Kluczewska 4 informuje, że z powodu awarii sieci wodociągowej w Olkuszu, Aleja 1000-lecia wystąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców miejscowości  Olkusz, Aleja 1000-lecia, bloki 8 i 9 w dniu 26.01.2017 r. od godz. 8.00 do godz. 15.00.

Po uruchomieniu sieci wodociągowej może wystąpić podwyższona barwa wody.