Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krakowie dot. przeprowadzenia w dniach od 2 do 12 listopada 2017 r. ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLKUSZ DOTYCZĄCE ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU W DNIU 1 LISTOPADA 

Zawiadomienie RDOŚ w Krakowie o nie załatwieniu w terminie wniosku dot. opinii dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa dróg powiatowych nr 1078K, 1080K i 1086K w miejscowościach Osiek i Sieniczno"

Informacja o porządku obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 24 października 2017 roku o godz. 15.30   

Obwieszczenie RDOŚ w Krakowie dot. możliwości zapoznania się z raportem do postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zmiana zakresu eksploatacji rud cynku i ołowiu ze złoża "Olkusz -rejon "Podpoziom" w granicach Obszaru Górniczego "Olkusz II"

Zgodnie z decyzją Starosty Olkuskiego z dniem 18 października 2017 r. zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruch w związku z rozpoczęciem realizacji zadania pn.: "Budowa chodników i miejsc postojowych ul. Sławkowska". Utrudnienie w ruchu kołowym nastąpi w ulicy J. Kantego w Olkuszu w rejonie skrzyżowania z drogą wewnętrzną - ul. Sławkowską. Przywrócenie stałej organizacji ruchu planowane jest do 31 listopada 2017 r.