Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Informacja dla właścicieli lasów i rolników o prowadzonej w dniach 17.10.2016r. - 22.10.2016r. w lasach całego kraju inwentaryzacji dzików

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje o trwających pracach budowlanych polegających na przebudowie ciągów pieszo-jezdnych w ul. Górniczej blok 32-32b.

W związku z powyższym należy spodziewać się utrudnień w ruchu w obrębie ulic Mickiewicza oraz Górniczej.

Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby zminimalizować uciążliwości dla kierowców.

PWiK sp. z o.o. w Olkuszu informuje, że z powodu awarii sieci wodociągowej w dniu 12.10.2016 w godz. 8:00-13:00 wystąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Kosmolów - prawa strona od budynku remizy do końca.

Komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu w sprawie jakości wody wydany w związku z rozpowszechnianymi nieprawdziwymi informacjami o złej jakości wody pitnej, dostarczanej przez Przedsiębiorstwo do Mieszkańców gmin Olkusz, Bolesław, Bukowno i Klucze.

Ostrzeżenie Służby Celnej dot. nabywania wszelkich wyrobów zawierających alkohol, pochodzących z niewiadomych źródeł, szczególnie oferowanych do sprzedaży na miejskich bazarach i targowiskach oraz w innych miejscach niż legalne placówki handlowe.